Domovní vodoměr Itron, AQUADIS+HR TVM, DN 20

Domovní vodoměr Itron, AQUADIS+HR TVM

Objemové vodoměry Aquadis+ jsou vysoce přesná měřidla určená zejména pro fakturační měření spotřeby pitné vody v obytných domech, administrativních a obchodních objektech, využitelná i pro řízení technologických procesu ve výrobě - např. přesné dávkování.

mceclip0

Další varianty domovního vodoměru Itron Aquadis+:

VÝHODY

 • Dlouhodobá životnost
  • Stabilní metrologické parametry
  • Vysoká přesnost
  • Libovolná instalační poloha 
 • Inovovaná konstrukce
  • Zvýšená odolnost
  • Kompaktní design
  • Snížená hmotnost
  • Předvýbava Cyble

Konstrukce

Vodoměr byl vyvinut jako další verze objemových vodoměrů Aquadis se zaměřením na optimalizaci metrologických parametrů, zejména průběhu toleranční křivky a citlivosti v pásmu velmi malých průtoků. Důraz byl také kladen na odolnost proti znečištěné vodě a čitelnost počítadla. Tyto požadavky umožnila splnit zcela nová konstrukce měřící komory se dvěma páry vtokových a výtokových otvorů a profilovaným pístem. Toto konstrukční řešení umožňuje průchod jemných nečistot vodoměrem bez jeho poškození. Pro těžké prostředí s vysokou vlhkostí lze vodoměr vybavit počítadlem uzavřeným v měděném pouzdře s minerálním sklem.

Spolehlivost

 • Objemový princip měření zaručuje dlouhodobě stabilní metrologické parametry a tedy i vysokou objektivnost měření.
 • Inovovaná konstrukce měřící komory zvyšuje odolnost proti nečistotám ve vodě a tedy provozní spolehlivost.
 • Konstrukční a materiálová inovace spolu s vysokou přesností výroby a vyloučení všech regulačních prvků zaručuje vysokou metrologickou stabilitu v celém rozsahu produkce.

Metrologické parametry

 • Vodoměry Aquadis+ jsou dodávány se schválením dle normy ČSN/ISO 4064-1 nebo ČSN/EN 14154-1 (MID) pro různé měřící rozsahy s montáži ve všech instalačních polohách.
 • Vynikající citlivost v nízkých průtocích splňuje nejvyšší požadavky na přesnost měření.
 • Vodoměry Aquadis nejsou ovlivnitelné turbulencemi nevyžadují uklidňující délky potrubí před vodoměrem.

Měřící rozsah

 • Rozběhový průtok od 1l/h spolu s nízkými hodnotami průtoků Q1 a Q2 zajišťují přesné měření i velmi malých průtoků vody jež obvykle představují únik v důsledku netěsností rozvodu vody.
 • Různé alternativy Q3, DN a připojovacích rozměrů umožňují snadnou volbu optimální velikosti vodoměru, jak z hlediska měření běžné spotřeby, tak i zachycení únikových průtoků bez nutných úprav instalace. 

domovn%C3%AD%20vodom%C4%9Br%20aquadis%2B%20TVM%2C%20itron%2C%20tzb%20technika%2C%20%C5%99ez%20popis

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vodoměry Aquadis+ lze objednat včetně:

 • Radiových modulů Cyble
 • Zpětné klapky
 • Počítadla TSN nebo TVM

KOMUNIKACE A ODEČET DAT

Vodoměr vybavený technologií Cyble

Počítadlo vodoměrů Aquadis+ je předvybaveno pro montáž komunikačních modulů Cyble dodávaných:

 • CYBLE NF - pulsní výstup s kompenzací zpětného toku
 • CYBLE VF - dva pulsní výstupy + směr toku vody
 • CYBLE MBUS - datová komunikace v MBus protokolu
 • AnyQuest CYBLE - radiová komunikace v pásmu 433 MHz

Tyto komunikační moduly umožňují integraci vodoměrů Itron do všech typů odečtových a monitorovacích systémů. Itron poskytuje uživatelům komplexní hardwarové a softwarové řešení na bázi mobilních odečtových systémů, systémů s pevnou sítí nebo GSM přenosů dat.

Přednosti technologie Cyble

 • Vodoměr je připraven pro integraci do odečtových systému bez dalších investic
 • Standardní komunikační výstup všech vodoměrů Itron
 • Zaručená shoda dálkového odečtu s počítadlem vodoměru
 • Kompenzace zpětných toků díky rozlišení směru proudění vody
 • Elektronický princip, spolehlivý, přesný, nezávislý na době provozu
 • Nemagnetický princip - nelze ovlivnit vnějším magnetickým polem

TLAKOVÁ ZTRÁTA

 

domovn%C3%AD%20vodom%C4%9Br%20aquadis%2B%20TVM%2C%20itron%2C%20tzb%20technika%2C%20tlakov%C3%A1%20ztr%C3%A1ta

TYPICKÁ METROLOGICKÁ KŘIVKA PRO R 160 DLE ČSN/EN 14154-1

domovn%C3%AD%20vodom%C4%9Br%2C%20aquadis%2B%20TVM%2C%20itron%2C%20tzb%20technika%2C%20typick%C3%A1%20metrologick%C3%A1%20k%C5%99ivka%20pro%20r160%20dle%20csn%20en%2014154-1

Měřící rozsah R je definován jako poměr mezi trvalým průtokem Q3 a minimálním průtokem Q1.

Metrologické vlastnosti dle ČSN/EN 14154-1 (MID)

domovn%C3%AD%20vodom%C4%9Br%20aquadis%2B%20TVM%2C%20itron%2C%20tzb%20technika%2C%20typick%C3%A9%20metrologick%C3%A9%20vlastnosti%20dle%20%C4%8Dsn%20en%2014154-1(MID)

Typické metrologické parametry a další údaje

domovn%C3%AD%20vodom%C4%9Br%20aquadis%2B%20TVM%2C%20itron%2C%20tzb%20technika%2C%20typick%C3%A9%20metrologick%C3%A9%20parametry%20a%20dal%C5%A1%C3%AD%20%C3%BAdaje

Hodnoty schválení typu dle EEC 75/33

domovn%C3%AD%20vodom%C4%9Br%20aquadis%2B%20TVM%2C%20itron%2C%20tzb%20technika%2C%20hodnoty%20schv%C3%A1len%C3%AD%20typu%20dle%20eec%207533

Instalační podmínky

domovn%C3%AD%20vodom%C4%9Br%20aquadis%2B%20TVM%2C%20itron%2C%20tzb%20technika%2C%20instala%C4%8Dn%C3%AD%20podm%C3%ADnky

Rozměry

domovn%C3%AD%20vodom%C4%9Br%20aquadis%2B%20TVM%2C%20itron%2C%20tzb%20technika-rozm%C4%9Bry

domovní vodoměr aquadis+ TVM, itron, tzb technika, rozměry standardní verze_1

domovn%C3%AD%20vodom%C4%9Br%20aquadis%2B%20TVM%2C%20itron%2C%20tzb%20technika%2C%20rozm%C4%9Bry%20koaxi%C3%A1ln%C3%AD%20verze