Zpětné klapky a typy, proč je instalovat?

Zpětná klapka u vodoměru plní důležitou funkci pro správné měření. Zabraňuje totiž zpětnému proudění vody přes vodoměr. Pokud nebude instalována, stav vodoměru se může "odečítat". Bohužel se tak děje běžně nejen díky směšovacím vodovodním bateriím atd.

>>> Podívat se na zpětné klapky v kategorii příslušenství <<<

Proč osadit zpětné klapky k vodoměru a jak Vám to pomůže?

Bohužel se v instalacích setkáváme ze zpětným průtokem, který ovlivňuje naměřenou hodnotu na vodoměrech! Tento zpětný průtok má hlavního jmenovatele a tím je vodovodní směšovací baterie, dále i pračky, myčky atd. Proto všem doporučujeme instalaci zpětné klapky membránové k vodoměrům. U námi dodávané zpětné klapky membránové (případně i u typu pružinkové klapky) se nemusejí provádět žádné stavební úpravy. Membránová zpětná klapka k vodoměru se elegantně vloží za vodoměr a je vyřešeno.

Druhý důvod je mechanické ovlivnění.., které zde nemůžeme popisovat, jelikož by  to mohlo vést k návodu jak to provést. Ale víme, že se to stává a zpětná klapka k vodoměru to 100% vyřeší.

Jaké jsou typy zpětných klapek k bytovým vodoměrům s ohledem na rychlou a jednoduchou montáž?

Při výběru zpětné klapky ze 4 typů je důležité si uvědomit, že typ zpětné klapky a její instalace by měla být pro montéra co nejméně náročná, a to jak časově, tak i po montážní stránce. Instalace zpětné klapky musí být prostě jednoduchá. A pro investora (SVJ, bytové družstvo, správce) cenově dostupná.

1. Zpětná klapka membránová plastová

náročnost instalace: pouhé zasunutí do vodoměru na výstupu
typ: mebránová, DN15

Zpětná klapka k vodoměru šedá

Zpětná klapka k vodoměru bílá

 

U zpětné klapky membránové není potřeba provádět stavební úpravy, protože se elegantně vloží do výstupního profilu vodoměru a to je vše. Montáž u této zpětné klapky je rychlá a snadná. Použití této zpětné klapky je ve většině vodoměrů na trhu, např. ve vodoměrech Techem, SMARTm, Bmeters, Siemens, Sensus, Apator, Enbra (dle typu), Maddalena, Bonega...

Vzhledem k tomu, že výstupní profil vodoměru (vnitřní průměr a délka osazení na výstupu vodoměru) se u vodoměrů různých výrobců a dle typu vodoměru může lišit, je potřeba toto mít na paměti a zpětnou klapku membránovou vyzkoušet.

2. Zpětná klapka pružinková do vodoměru

náročnost instalace: pouhé zasunutí do vodoměru na výstupu
typ: pružinková, DN15

Zpětné klapky pružinkové plastové mají přednosti pružinkových zpětných klapek, avšak jejich instalace je velmi snadná. Montáž vyžaduje pouhé zasunutí do výstupního profilu vodoměru bez jakýchkoliv dalších úprav a požadavků. Plastový talířek je dotěsněn gumovým těsněním a přitlačován nerezovou pružinkou k tělese zpětné klapky s obvodovým těsněním. Montáž u této zpětné klapky je rychlá a jednoduchá.

Použití je možné v bytových vodoměrech klasické suchoběžné konstrukce značky Bmeters, SMARTm a dalších...

3. Zpětná klapka pružinková plastová do šroubení

 náročnost instalace: vyžaduje pečlivou instalaci do výstupního šroubení mezi dvě těsnění
typ: pružinková DN15
 

Montáž zpětné klapky pružinkové do šroubení vyžaduje precizní montáž a navíc za předpokladu rovinných dosedacích ploch ve šroubení (nejvhodnější je kované mosazné šroubení s rovinnými dosedacími plochami). Vlastní zpětná klapka se sestává z 2 částí - talířků, kdy jeden z nich má spirálovou plastovou pružinku s talířkem a těsněním.

Zpětná klapka se vloží mezi 2ks těsnění, které ji v dotěsní v dosedacích plochách šroubení při dotažení k vodoměru. V případě litého mosazného šroubení je problematické montáž provést z výše popsaných důvodů.

Klapka vyžaduje skutečně pečlivou montáž, která je i časově náročnější, v opačném případě se tento nedostatek projeví netěsností klapky, kapáním ve šroubení vodoměru a zbytečným servisním zásahem. Použití je pro všechny bytové vodoměry, ale omezující je další skutečnost, že vložením 2ks těsnění a zpětné klapky, se Vám ubere cca 3mm závitu ve šroubení a stávající šroubení nebo instalace to neumožní. Tento druh klapek je proto nahrazován za plastové klapky membránové.

 4. Zpětná klapka pružinková mosazná do potrubí

náročnost instalace: vsazení do potrubí a případně úprava rozvodu, cenově nejdražší varianta
typ: pružinková mosazná

zpetna_klapka_mosazna

Z hlediska funkce zpětné klapky se jedná o nejspolehlivější variantu, avšak s nejdražšími vstupními investicemi. Zpětná klapka mosazná se vsazuje do potrubí s ohledem na její stavební délku, které je dle výrobce se pohybuje od 35 do 55 mm. Mosazný talířek je dotěsněn gumovým těsněním a přitlačován pružinkou k dosedací ploše zpětné klapky. Klasický princip funkce této zpětné klapky poskytuje i vyšší životnost oproti ostatním variantám.

Mosazná zpětná klapka k vodoměrům je vhodná pro všechny typy bytových vodoměrů, ale vodoměrů domovních.

 

Pár 1/2" mosazného šroubení k vodoměru spolu s 2ks gumového těsnění výhodně.

šroubení-mosazné

TIP:

Bezpečnostní plomby k bytovým vodoměrům s kloubkem proti rozříznutí a s evidenčním číslem.

 

>>> Podívat se na plomby k vodoměru v kategorii příslušenství <<<

Pro více informací nás kontaktujte