STOP předělávání rozvodu kvůli přesnosti vodoměru! Konečně vyřešíte rozdíly a nežádoucí ovlivňování.

Vodoměr určený pro snížení rozdílů

Společnost Maddeo CZ s.r.o. představuje inovativní přesný neovlivnitelný vodoměr řady SMARTm, který odpovídá přesnosti metrologické třídy C (dle EHS) v horizontální poloze a ve vertikální (svislé) poloze je až 3x přesnější než klasické vodoměry.

Ve vodorovné poloze má vodoměr zaručený minimální průtok Q1=16l/hod, od kterého již měří přesně v požadované toleranci dle vyhlášky. Ve svislé poloze je až 3x přesnější než běžně používané vodoměry. Vodoměr je schválen dle MID. Tímto krokem se velmi zpřesní instalace ve vertikálních (svislých) rozvodech, a tím se sníží i rozdíl mezi součtem bytových vodoměrů a patním.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Taky jste se museli smířit nejčastěji s přesností vodoměru metr. třídy A (nejméně přesnou) dle EHS! Už nemusíte! Máme pro Vás neovlivnitelný vodoměr Exkluziv s vysokou přesností ve svislé poloze, který je až 3x přesnější!

Není žádným tajemstvím, že při vertikálních instalací vodoměrů jsou rozdíly dokonce přes 40%. Je to dáno tím, že v těchto instalacích se při použití běžně dostupných a instalovaných vodoměrů dosahuje nejčastěji přesnosti pouze odpovídající metr.tř. A dle EHS. Minimální průtok je až při hodnotě 60 l/h!

S použitím vodoměru PNV SMARTm Exkluziv, který má min. průtok Q1=16 l/h pro vertikální polohu instalace, získáváte jen pouhou výměnou až 3x vyšší přesnost ve svislé poloze, a tím i na spravedlivé a přesné měření spotřeby vody.

STOP předělávání polohy instalace vodoměru kvůli přesnosti.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Přesný neovlivnitelný vodoměr SMARTm PNV Exkluziv - přesný v obou polohách!

Přesnost odpovídá metr. tř. C pro horizontální polohu, Q1=16 l/hod.
Vertikální poloze je přesnější než klasické vodoměry, Q1=25 l/hod.

  1. Vodoměr bez magnetické spojky s přesností odp. C v horizontální poloze, Q1=16 l/hod.
  2. Už žádné předělávání polohy instalace vodoměru, kvůli přesnosti.
  3. Ve svislé poloze je přesnost vyšší než u běžně používaných vodoměrů.
  4. 100% neovlivnitelný vodoměr magnetem, konstrukce vodoměru je bez magnetické spojky
  5. Exkluzivní výrobek vhodný pro většinu svislých instalací v ČR nebo kombinovaných, vyroben v EU, Itálie.

obr_vodomer_exkluziv_R100h_R80V_maddeo

Pozn.: pro vyjádření přesnosti vodoměru používáme stále zažité přesnosti vodoměru dle metrologických tříd přesnosti. Třída A byla nejméně přesnou a třída C nejpřesnější v případě bytových vodoměrů. Dnes jsou schvalovány vodoměry dle směrnice MID a přesnost je vyjádřena zaručeným minimálním průtokem Q1 (výpočet Q1=Q3/R).

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________________________________________

Proč volit přesné neovlivnitelné vodoměry SMARTm PNV Exkluziv?

Jedná se o mokroběžné vodoměry (tzv. přesné neovlivnitelné vodoměry SMARTm PNV) a mají výhodu spočívající ve vyšší přesnosti a díky přímému převodu bez magnetické spojky mají 100% odolnost proti případnému magnetickému ovlivnění, a robustní konstrukce poskytuje i úpravu antivandal.

Běžně je přesnost u jednovtokových vodoměrů v horizontální (vodorovné) poloze vyšší než ve vertikální (svislé) poloze.

V případě vodoměru SMARTm PNV Exkluziv , Q1=16l/hod - H, Q1=25 l/hod - V je přesnost pro horizontální polohu ve třídě C, vertikální poloze je až 3x vyšší než u běžných vodoměrů. Jedná se tak o první vodoměr mokroběžné konstrukce, který svojí přesností odpovídá metrologické třídě C dle EHS pro vodorovnou polohu a ve vertikální má přesnost vyšší než u běžně používaných vodoměrů, Q1=25 l/hod. Dozvědět se více o konstrukci vodoměrů.

Vodoměr PNV Exkluziv pro vertikální polohu, rozdíly a problematické instalace

Přesný neovlivnitelný vodoměr SMARTm PNV Exkluziv s vysokou přesností pro obě polohy, který nejen v horizontální, ale i ve vertikální poloze poskytne vysokou přesnost v pásmu nízkých průtoků s minimálním průtokem Q1=16 l/hod-H, Q1=25 l/hod-V, tedy již od této hodnoty vodoměr přesně registruje protékající pitnou vodu.

U starších typů běžně dodávaných vodoměrů přitom může být minimální průtok 30 l/hod (přesnost odpovídá metr. tř. B dle EHS) nebo dokonce ve vertikální až od 60 l/hod (v případě přesnosti metr. třídy A dle EHS).

Více o tomto vodoměru.

Pro vyjádření přesnosti používáme zaručený minimální průtok Q1 dle MID, který je dán vyhláškou a po tomto průtoku vodoměr měří již v požadované toleranci.

Pozor na zavádějící tzv. rozběhový průtok, který může konkurence používat při srovnání vodoměrů, protože tato hodnota je nezaručená a prakticky nepoužitelná. Rozběhový průtok není definován a při této hodnotě je odchylka změřeného množství mimo toleranční pole. U vodoměru PNV SMARTm Exkluziv je rozběhový průtok 2 l/hod. I když se při tomto průtoku vodoměr už "otáčí", je mimo toleranční pole, klidně s chybou 50%. Rozběhový průtok proto nelze použít jako "pravítko" pro poměřování přesností vodoměrů!

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Nechcete se probírat technickými listy vodoměrů? Zavolejte nám, uděláme to za Vás a najdeme.

Jak to bylo s metrologickými tř. přesnosti A, B,C,D? Více tady

Mohlo by Vás zajímat: používáme "ŠTÍTEK PŘESNOSTI VODOMĚRŮ", který  zákazníkům pomůže snadno a rychle porovnat vodoměry dle parametrů, které jsou velmi důležité. Více o ŠTÍTKU PŘESNOSTI VODOMĚRU

Doporučení: Před 20 lety byla cena vody 0,80 haléřů za 1 m3 vody. V té době se měření spotřeby vody v bytech provádělo pomocí bytových vodoměrů suchoběžné konstrukce. Dnes je cena vody 100x vyšší než byla před 20-ti lety, proto vyžadujte skutečně přesné vodoměry se kterými nelze manipulovat nebo je jinými způsoby ovlivňovat.

Přehled neovlivnitelných a přesných vodoměrů