Štítek přesnosti u vodoměrů pro rychlé porovnání

Společnost Maddeo CZ s.r.o. používá pro usnadnění výběru tzv. "ŠTÍTEK PŘESNOSTI VODOMĚRŮ", který zákazníkům pomůže snadno a rychle porovnat vodoměry dle parametrů, které jsou velmi důležité.

Hlavním parametrem je přesnost vodoměru, která je nejdůležitější pro přesné, a tím i spravedlivé měření vody. Další důležité vlastnosti vodoměrů jsou znázorněny v ikonách.

Přesnost vodoměru schválených dle MID je vyjádřena pouze parametrem Q1 - zaručeným minimálním průtokem!

Jak to bylo s třídami přesnosti dle EHS (A,B,C) ? Zjistíte tady

STITEK_PRESNOSTI_IKONY_SMARTM_D

IKONY popisují důležité vlastnosti a parametry v tomto pořadí:

  • Přesnost vyjádřená minimálním průtokem Q1
  • ultrazvukový princip měření
  • konstrukce bez magnetické spojky
  • 100% odolný magnetu
  • zvýšená magnetická ochrana
  • integrovaný rádio modul
  • komunikace wireless MBUS dle EN 13757-4

Štítek přesnosti vodoměru

štítek-přesnosti-vodoměrů_komplet-1024x696_new

Štítek přesnosti vodoměrů - jak zjistíte přesnost?

Přesnost vodoměru schválených dle MID je vyjádřena pouze parametrem Q1 - zaručeným minimálním průtokem!

Přesnost je ve ŠTÍTKU PŘESNOSTI VODOMĚRU vyjádřená pomocí minimálního průtoku Q1 (dle MID), který poskytuje zaručenou hodnotu o minimálním průtoku. Tato hodnota je nejvíce prokazatelná při porovnání mezi jednotlivými vodoměry s cílem dosáhnout nejvyšší přesnosti. Ve ŠTÍTKU PŘESNOSTI VODOMĚRŮ je znázorněn průtok Q1 platící pro horizontální polohu.

Hodnoty Q1, které nejsou uvedeny na číselníku vodoměru, jsou vypočteny z hodnot, které jsou u níže uvedených vodoměrů znázorněny na počítadlech. Norma MID určuje jaké parametry musí být obsaženy a přepočtové vzorce mezi jednotlivými průtoky, a to min. Q1, přechodový Q2, trvalý Q3 a maximální Q4.

Vodoměry schválené dříve dle EHS: Přesnost je přirovnána do 4 tříd přesnosti vodoměrů, které jsou uvedeny v původní směrnici EHS (EEC 75/33). Od nejvyšší přesnosti, kterou je D, pak následuje C, B a nejnižší možná přesnost odpovídá metrologické třídě A.

Jak to bylo s třídami přesnosti dle EHS (A,B,C) ? Zjistíte tady

Například vodoměr ve třídě A (schválen dle EHS), na číselníku vodoměru označováno jako A-H nebo A-V, znamená, že vodoměr měří až od 60 litrů za hodinu – tento vodoměr je tedy téměř 4x horší než vodoměr o parametru Q1=16 l/h.

Přesnost je základním kamenem měření, musíte znát Q1 - jak a kde najít přesnost u vodoměru?

A i přesto je záměrně podhodnocována a zejména proto, že přesnost běžný spotřebitel není schopen odečíst z číselníku vodoměru schválených dle MID. Toho s oblibou využívají prodejci a dodavatelé vodoměrů ve svých nabídkách a zákazník poté volí vodoměr jen podle ceny, nikoliv podle přesnosti, která je pro měření nejdůležitějším parametrem.

Přesnost vodoměrů schválených dle certifikace dle MID je vyjádřena hodnotou Q1, tedy minimálním zaručeným průtokem vodoměru (např. Q1=16 l/h znamená, že vodoměr zaručeně měří průtok již od 16 litrů za hodinu v požadovaném tolerančním poli daném vyhláškou). Tato hodnota je odlišná pro vodorovnou nebo svislou montážní polohu vodoměru. Bohužel parametr Q1 nenaleznete na číselníku vodoměru, ale musí se vypočítat dle vztahu Q1=Q3/R. Hodnota Q3 a R je na číselníku uvedena.

vodoměr klasický

Jako příklad nám poslouží vodoměr Maddeo, SMARTm C na fotografii. Na číselníku vodoměru nalezneme parametr Q1=1,6 m3/h, dále R100-H a R50-V. Podle vztahu Q1=Q3/R získáme, že pro vodorovnou polohu (horizontální-H) Q1=16 l/hod a pro svislou (vertikální – V) parametr Q1=31 l/h. Vodoměr cca odpovídá třídě C dle a ve vertikální třídě B dle EHS. Jedná se tedy o vysoce přesný vodoměr, ale s magnetickou spojkou.

Z dostupných informací na internetu plyne, že na našem trhu pouze dva výrobci, kteří mají takto přesné suchoběžné vodoměry.

Pozor na tzv. rozběhový průtok - ten Vám neřekne nic o přesnosti vodoměru!

Orientační průtok neboli rozběhový průtok, který hezky vypadá v technickém listu, má nižší hodnotu než jsou tzv. zaručené průtoky dané vyhláškou. Ale je nutné říci, že tento orientační rozběhový průtok je jen číslo, které nemá opodstatnění v legislativě. Je to hodnota, od které se vodoměr může i nemusí točit. V každém případě naměřené hodnota bude mimo toleranční pole a to dost výrazně, navíc s mínusovou odchylkou.

Například pokud bychom do potrubí pustili průtok 5 litrů za hodinu, je možné že klasický bytový vodoměr může naměřit pouze 1 litr, přitom kdybychom měli etalonové měřidlo osazené hned za bytovým vodoměrem, změříme právě 5 l/hod. A to jen proto, že etalonové měřidlo je řádově přesnější neboli bytový vodoměr takto malé průtoky pokud vůbec zaregistruje, tak s mínusovou chybou, viz křivka chyby v tolerančním poli níže. 

maddeo-krivka-pro-rozbehovy-prutok

Diagram průběhu chyby měření

EHS: Qmin, Qt, Qn, Qmax

MID:Q1,Q2,Q3,Q4

platí Qmin=Q1

Jak to je s třídami přesnosti (D,C,B,A) u vodoměrů?

Pozn. 1: Je vhodné vědět, že z hlediska metrologie dříve existovaly 4 třídy přesnosti vodoměrů, a to nejméně přesná třída A, následuje B, C a nejvíce přesnou třída D (dle EEC 75/33).

A protože jsou tyto třídy přesnosti často využívány a prakticky zažity při porovnávaní vodoměrů, něco málo si připomeneme:

Nejméně přesnou je třída A (min. průtok od 60l/hod) – prakticky většina dřívějších vodoměrů s touto přesností začínala.

Nejčastější třídou byla a je B (min. průtok od 30l/hod) – je dávno překonaná. A proto doporučení je i tuto třídu přeskočit a nahradit za přesnější vodoměr.

Třída C (min. průtok od 15l/hod) – už několik let se na trhu objevují vodoměry, který se svými parametry blíží této třídě, nebo ji splňují. Navíc tyto vodoměry už dokáží o mnoho lépe měřit i v pásmu nízkých průtoků, a tak minimalizovat neměřené průtoky vody. Pokud si pořídíte vodoměry s těmito parametry, budete mít osvědčený nástroj pro snížení nežádoucích rozdílů mezi patním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů. “Rozdíl v náměrech” je také největší problém, který zbytečně může prodražovat vodu, a zbytečně se s ním potýkají správci domů.

Třída D – prakticky se jedná o třídu, kterou splňují pouze ultrazvuková měřidla, ultrazvukové vodoměry, které jsou v současné době na hraně cenové dostupnosti, ale s dlouhodobého hlediska jsou výhodné. Volbou této třídy uděláte nejvíce z pohledu technických možností dostupných technologií.

Pozn. 2: Hodnoty v závorkách vyjadřují zaručený minimální průtok při nominálním průtoku Qn=1,5 m3/hod, například v horizontální poloze. Je nutné si uvědomit, že mechanický vodoměr má v horizontální poloze přesnost vyšší než ve vertikální, v které se projevuje vyšší tření.

Pozn.3: Pokud přemýšlíte o přesných vodoměrech, existuje levnější řešení než jsou vodoměry vodárenské konstrukce, které vynikají svojí vysokou přesností. Jedná se o vodoměry suchoběžné konstrukce o přesnosti odpovídající třídě C dle EHS.

Už víme, že třídy přesnosti byly 4,a to A,B,C,D. Ke každé třídě však náleží i hodnota minimálního průtoku, tzn. že od této hodnoty se vodoměr zaručeně musel roztočit a měřit již v požadované toleranci dle vyhlášky. Pro třídu A je minimální hodnota až od 60 l/hod, pro B od 30l/hod, pro C od 15 l/hod. Nebylo tedy vyjímkou, že nové vodoměry měly na štítku vyjádřenou přesnost A-H,V, (H-horizontální, vodorovná poloha, V – vertikální, svislá poloha). Jejich přesnost byla shodná v horizontální poloze i ve vertikální poloze, ale vodoměr měřil “přesně” až od 60 l/hodinu.

Dokážete si představit, že za 1 hodinu je odebraných 60 litrů neměřených nebo měřených s velkou “mínusovou” chybou? To je celých 6 plných kbelíků vody v průběhu jedné hodiny a vodoměr nic nenatočí! A takhle to začínalo.

Později se na trhu objevily vodoměry s označením přesnosti B-H, A-V, ve vertikální poloze je minimální průtok opět až od 60l/hod. V horizontální poloze B značí, že od 30 l/hod vodoměr už měří v požadované toleranci. Zbývá přesnost třídy C, dříve byla v nedohlednu, můžeme však říci, že byla charakterizována minimálním průtokem Qmin = 15l/hod. Pokud jste dočetli až sem, tak už víte, že rozdíly vznikají tím, že jsou bytové vodoměry nepřesné, a je více než vhodné zvýšit jejich přesnost, nejlépe aby měřily již od nuly, což je technicky nereálné. Důležité proto je, při volbě vodoměrů posuzovat jejich přesnost neboli vypočítat jejich minimální průtok. Dnes označení A, B, C, D na vodoměrech nenajdete, aby jste mohli srovnat jejich přesnost.

Vodoměry se již schvalují dle evropské směrnice (MID) a na číselníku naleznete proto jiné parametry. Přesnost vodoměrů je dána vzájemným podílem parametru Q3 a R. Proto je vhodné k tomuto využívat Štítek přesnosti vodoměrů, ze kterého snadno a rychle zjistíte důležitou přesnost v pásmu nízkých průtoků, tedy Q1, čím nižší tím lepší. Lze říci, že minimální průtok Qmin odpovídá průtoku Q1 dle MID.

Podívejte se na přehled vodoměrů se štítkem přesnosti tady v ikonách.