Rádce o vodoměrech aktualizovaný

!POZOR! Tohle byste měli vědět, abyste se „nespálili“.

1. Jakým vodoměrům se vyhnout obloukem?
2. Jak vzniká rozdíl a jako ho vyřešit?
3. Jak to bylo dříve s přesností u vodoměrů?
4. Jak je možné, že mokroběžné vodoměry jsou neovlivnitelné?
5. Jak zjistit přesnost u „dnešních“ vodoměrů?
6. Jak zvolit vodoměr pro dálkové odečty bez drahé sběrné sítě?
7. Jaké zpětné klapky instalovat a proč?
8. Jak bezpečně zaplombovat vodoměry proti manipulaci?

Bonus: Jak pomůže kontrolní vodoměr na „patu“ domu?

Vodoměry podle konstrukce přenosu otáček a principu měření

I přesto, že se bytové vodoměry této konstrukce vyrábějí již několik desetiletí, stále o nich panují zažité mýty, a to nejen mezi laickou veřejností. Bohužel se pak může stát, že díky zažitým „polopravdám “ nevyberete pro Váš účel nebo problém ten správný vodoměr. Navíc dodavatelé vodoměrů budou s radostí těžit z Vaší „neznalosti“.

Obecně: Bytový jednovtokový vodoměr měří protečené množství vody a toto množství se ukazuje na mechanickém válečkovém počítadle nebo na LCD displeji. Při odběru vody, která proudí skrze těleso vodoměru, proud otáčí lopatkovým kolem (turbínkou) a následně se rotační pohyb přenáší do počítadla nebo se využívá ultrazvukového principu měření. Konstrukce se pak liší způsobem přenosu otáček z lopatkového kola a prostředím, ve kterém „pracuje“ počítadlo.

 1. suchoběžné klasické vodoměry – mají magnetickou spojku, kterou používají k přenosu otáček, mohou mít RF moduly pro dálkovou komunikaci např.: vodoměr SMARTm C,RF (WMBUS) nebo vodoměr SMARTm B, RF (LoRa)
 2. objemové vodoměry – mají také magnetickou spojku
 3. neovlivnitelné mokroběžné vodoměry – přenos rotačního pohybu přímo do počítadla vodoměru, např.: vodoměr Maddeo, SMARTm PNV Exkluziv
 4. ultrazvukové vodoměry - ultrazvukový princip měření, dosahují vysoké přesnosti, vybavené RF moduly

 

 

Doporučujeme, proč?

Mají vysokou přesnost měření a to vede ke snížení rozdílů mezi součtem bytových vodoměrů a patním vodoměrem. Dále jsou vybaveny pro komunikaci, která nepotřebuje vytvoření drahé páteřní sítě pro online dálkové odečty:

 • 5. nová generace neovlivnitelných vodoměrů s elektronickým přenosem otáček – používají k detekci otáček indukčního snímání oběžného kola, jsou vybavené moderními RF moduly s LoRa komunikací (lze i WMBUS) např. vodoměr Maddeo SMARTm D s vysokou přesnosti měření

vodomer-smart-D-maddeo-300x269

Rozdělení bytových vodoměrů podle možnosti odečtu

1. Vizuální odečty naměřených hodnot z číselníku vodoměru
2. Dálkové odečty vodoměrů z chodby pochůzkou – walk by

sestavy-pc-usbmodem

Po montáži vodoměru na potrubí s radiovým modulem s Wireless MBUS protokolem a po protečení prvního množství průtoku se aktivuje pro dálkové odečty. Pomocí dodávané USB antény a jednoduchého programu, který si nainstalujete do Vašeho počítače, můžete provádět dálkové odečty pochůzkou po společných prostorách bytového domu.

3. Dálkové odečty vodoměrů a měřičů tepla přes internet online pomocí RF modulů Wireless MBUS

V bytovém domě se vytvoří „páteřní“ sběrná síť, která sestává vždy s Gateway a z repeatrů o počtu, který je potřeba vzhledem k velikosti objektu. Tyto prvky mají síťové napájení o velmi malém příkonu energie (řádově watty). Tuto sběrnou síť lze využít pro měřiče tepla jako jsou poměrové indikátory, teplotní senzory nebo kompaktní měřiče tepla (kalorimetry). Odečítané hodnoty z měřidel můžete sledovat z pohodlí domova nebo kanceláře v přehledném online prostředí přímo ve Vaší
zákaznické administraci.

4. Dálkové odečty vodoměrů a měřičů tepla online pomocí RF modulů LoRa

Tento způsob dálkových odečtů online nepotřebuje vytvoření drahé páteřní sítě

ONLINE-odecty


V bytovém domě se pouze umístí Gateway nejčastěji o počtu 1ks, která zajistí komunikaci. Tuto Gateway lze využít pro měřiče tepla LoRa, jako jsou poměrové indikátory, teplotní senzory nebo kompaktní měřiče tepla (kompakty). Případně i pro plynoměry a elektroměry, které můžeme dodatečně osadit radiovými moduly
wireless LoRa nebo převodníky puls/LoRa. Odečítané hodnoty z měřidel můžete sledovat z pohodlí domova nebo kanceláře v přehledném online prostředí přímo ve Vaší zákaznické administraci.

Nejžádanější - moderní komunikace LoRa

Nově je možné pro odečet vodoměrů, měřičů tepla nebo i elektroměrů a plynoměrů využívat komunikační protokol LoRaWAN, který má výhodu v dlouhém dosahu signálu a pro většinu domů stačí pro odečtení celého objektu pořídit jedno jediné přijímací zařízení, tedy bez nutnosti drahé páteřní sítě.

Celý systém dálkových odečtů funguje velmi jednoduše – do objektu se nainstaluje zařízení pro čtení LoRaWAN sítě, které je připojené k internetu. Pokud do domu není přiveden internet, je možné data přenášet i přes datovou SIM-kartu. Všechna připojená měřidla odesílají každý den náměry na vzdálený server, ke kterému pak výbor, správce nebo jednotliví uživatelé bytových jednotek mají přístup přes webový portál. Uložená data je možné kdykoliv zpětně exportovat v editovatelném formátu pro další práci ať už pro potřeby vyúčtování nebo jen pro obecný přehled.

O tomto problému s "magnetickou spojkou" Vám žádný dodavatel vodoměrů záměrně nic neřekl! To napomáhá vzniku rozdílů…

aneb proč magnetická spojka v klasických suchoběžných a objemových vodoměrech pomáhá různým "filutům" každý den, kteří se Vám smějí, když jim platíte jejich vodu.

logo ovlivnitelny magnetem

Každý člověk, který by si přečetl technické listy nebo prodejní letáky suchoběžných bytových vodoměrů, by určitě nabyl dojem, že je to správná volba. Na slovo „antimagnetický“ narazíte prakticky vždycky a všude. Dokonce je mnohdy účelně změněno na slovo „neovlivnitelný“ a ještě doprovázeno výrazem „vysoce přesný“. U čtenářů nebo u potenciálních zákazníků, kteří nejsou odborníky v oboru, to samozřejmě vyvolá pocit, že tomu tak je. Bohužel skutečnost je zcela odlišná a pravda je přesně obrácená. Už jenom z logiky a znalosti fyzikálních zákonů jsou tvrzení nepravdivá. Vysvětlení naleznete níže s jasnými a podloženými fakty.

„Zapomeňte“ na suchoběžné vodoměry s magnetickou spojkou, pokud jste se setkali s tím, že ve Vašem domě někdo někdy manipuloval s vodoměry, ať pomocí magnetu nebo mechanickým způsobem, a máte „rozdíl“ mezi součtem bytových vodoměrů oproti patnímu vodoměru.

Proč vzniká rozdíl?

Jak víte, tzv. “rozdíl” vzniká ve všech bytových domech a jeho číselné vyjádření získáme při porovnání součtu bytových vodoměrů v bytech s hodnotou spotřeby na fakturačním, vodárenském vodoměru. Je potřeba si uvědomit, že na “rozdíl” má vliv několik významných faktorů, zejména:
• ovlivnění klasických bytových vodoměrů
• nepřesnost bytových vodoměrů
• proměřování vodárenského fakturační vodoměru

Jak jsou vodoměry ovlivňovány?

Suchoběžný vodoměr je standardně osazován do bytových domů od samého začátku, ale je nutné si uvědomit, že cena vody byla tehdy 80 haléřů a nebyl důvod nějakým způsobem “ovlivňovat” měření. Dnes je cena vody 100x dražší a motivace ovlivnit náměr na vodoměru je tedy vysoká a běžně odhalovaným zásahem. Neoprávněné ovlivnění vodoměru může nastat dvojím
způsobem:
• mechanickým zásahem
• vnějším magnetickým polem (magnetem)

Suchoběžný vodoměr není na tyto způsoby ovlivnění konstruován. To platí i pro tzv. ”antimagnetické” vodoměry, mnohdy úmyslně označované jako “ neovlivnitelné” s cílem vzbudit dojem, že tomu tak je.

Suchoběžný vodoměr s magnetickou spojkou není antimagnetický a už vůbec není neovlivnitelný!

Obsahuje totiž magnetickou spojku.
Už z názvu plyne, že jedna část je “suchá”, tou je plastový číselník počítadla. Druhou částí je “mokrý” prostor, kudy protéká měřená voda, která otáčí lopatkovým kolem. Oba prostory jsou od sebe zcela odděleny tlakovou deskou, viz obrázek - detail magnetické spojky vodoměru. I v případě, že vodoměr má tzv. "antimagnetické" stínění, NEZABRÁNÍ ovlivnění magnetem. Vodoměr se tak může zpomalit a dokonce i zastavit!

Jak se otáčení lopatkového kola přenese do suchoběžného číselníku?

K tomu se použije tzv. magnetická spojka a její princip je založen na “přitahování” dvou magnetů. Magnetická spojka je složena ze dvou částí a v každé z nich je magnet. První magnet je na konci hřídelky lopatkového kola ve vodě. Druhý magnet je na hřídelce, která je už v suchoběžném strojku. Obě tyto části jsou ale od sebe odděleny tlakovou deskou, takže magnety se nedotýkají a jsou od sebe vzdáleny cca 2 - 4 mm, dle typu vodoměru. Právě proto bývá v suchoběžných vodoměrech “antimagnetická” ochrana, která má nevýhodu magnetické spojky zmírnit a vytvořit tím ochranu proti vnějšímu magnetickému poli. Díky výše uvedeným faktům záleží jen na síle vnějšího magnetického pole (například od silného neodymového magnetu), kterým lze magnetickou spojku ovlivnit a vodoměr zpomalit nebo dokonce i zastavit. A mechanické ovlivnění? Je skutečná hračka. Plastový klobouk, přes který lze vidět převodová plastová kolečka a válečkové počítadlo, je snadným cílem pro zastavení pomocí průniku “cizího tělesa”. Chcete se těmto slabinám vyhnout? Nahraďte suchoběžnou konstrukci vodoměru za jinou, ale bez magnetické spojky. Změnou konstrukce vodoměru lze popsané nedostatky snadno vyřešit.

maddeo-magneticka-spojka-suchobezneho-vodomeru

Doporučení: Setkali jste se s ovlivňováním? Vybírejte bytové vodoměry bez magnetické spojky např.: neovlivnitelné mokroběžné vodoměry (vodárenský princip), ultrazvukové vodoměry nebo novou generaci neovlivnitelných vodoměrů s indukčním snímáním otáček.

 

Proč je mokroběžný vodoměr magnetem zcela neovlivnitelný? A jaké má další výhody kromě zvýšené přesnosti měření?

Hlavní výhody konstrukce mokroběžného vodoměru (neovlivnitelného vodoměru):

 

 • Rotační pohyb z turbínky do počítadla se přenáší přímo hřídelkou do počítadla, díky tomu je vodoměr velmi „citlivý“ v pásmu nízkých průtoků a "umí" tak detekovat i velmi malé množství protékající vody přes hydraulický prostor vodoměru. Vodoměr tedy ve své konstrukce nemá magnetickou spojku.
  PLUS:   - vodoměr je 100% neovlivnitelný magnetem, není co ovlivnit
                - vyšší citlivost v pásmu nízkých průtoků a obecně nižší hodnoty rozběhového průtoku (nezaručeného) i minimálního (zaručeného) oproti suchoběžným vodoměrům.
 • Převodový strojek je v protékající vodě a válečkové počítadlo je v glycerinové kapsli, která zajišťuje stálou čitelnost vodoměru. Počítadlo je chráněno tlakovým
  minerálním sklem a mosaznou hlavou s plastovým víčkem.

          PLUS – tlakové minerální sklo je odolné proti poškození

 • Nemá tlakovou desku, proto v celém objemu vodoměru je měřené médium, voda. Vodoměr má robustní celokovovou konstrukci.
  Plus – vodoměr má mechanickou odolnost pro poškození, má úpravu antivandal

maddeo_logo_ovlivnitelny_magnetem_obr. 2

 

Výhody vodoměru mokroběžné konstrukce

• 100% neovlivnitelný vodoměr magnetem
• mokroběžný vodoměr
• utěsněné počítadlo
• vysoká přesnost měření
• úprava ANTIVANDAL
• určen pro snížení rozdílů

Zapomeňte na suchoběžné vodoměry, pokud máte „rozdíly“, můžou mít až 4x horší přesnost

Jak víte, tzv. “rozdíl” vzniká ve všech bytových domech a jeho číselné vyjádření získáme při porovnání součtu bytových vodoměrů v bytech s hodnotou spotřeby na fakturačním, vodárenském vodoměru. Je potřeba si uvědomit, že na “rozdíl” má vliv několik významných faktorů, hlavně:

• přesnost bytových vodoměrů
• možnost ovlivnění vodoměrů
• soudobost odečtů bytových vodoměrů a patního vodoměru
• vodárenský fakturační vodoměr

Předpokládejme, že odečty jsou provedeny během jednoho dne, tedy soudobost je zaručena. Dále předpokládejme, pokud to ale vůbec lze, že nikdo v domě neví, neslyšel, nevyzkoušel, nezjistil, že suchoběžné vodoměry lze ovlivnit, takže vodoměry jsou všechny plně funkční, točí se a měří. Navíc i fakturační vodárenský vodoměr měří správně nebo je hlídán “kontrolním” vodoměrem. Posledním možným parametrem je přesnost bytových vodoměrů, která tak ovlivňuje hodnotu “rozdílu”.

Přesnost je základním kamenem měření - jak a kde najít přesnost na číselníku vodoměru?

A i přesto je záměrně podhodnocována a zejména proto, že přesnost běžný spotřebitel není schopen odečíst z číselníku vodoměrů schválených dle MID. Toho s oblibou využívají prodejci a dodavatelé vodoměrů ve svých nabídkách a zákazník poté volí vodoměr jen podle ceny, nikoliv podle přesnosti, která je nejdůležitějším parametrem.

vodoměr klasický

Přesnost vodoměrů schválených dle certifikace MID je vyjádřena hodnotou Q1, tedy minimálním zaručeným průtokem vodoměru (např. Q1=16 l/h znamená, že vodoměr zaručeně měří průtok již od 16 litrů za hodinu v požadovaném tolerančním poli daném vyhláškou). Tato hodnota je odlišná pro vodorovnou nebo svislou montážní polohu vodoměru. Bohužel parametr Q1 nenaleznete na číselníku vodoměru, ale musí se vypočítat dle vztahu Q1=Q3/R. Hodnota Q3 a R je na číselníku
uvedena.

Jako příklad nám poslouží vodoměr Maddeo, SMARTm C na fotografii. Na číselníku vodoměru nalezneme parametr Q1=1,6 m3/h, dále R100-H a R50-V. Podle vztahu Q1=Q3/R získáme, že pro vodorovnou polohu (horizontální-H) Q1=16 l/hod a pro svislou (vertikální – V) parametr Q1=31 l/h. Vodoměr cca odpovídá třídě C dle EHS a ve vertikální poloze třídě B dle EHS. Jedná se tedy o vysoce přesný vodoměr, ale s magnetickou spojkou.
Z dostupných informací na internetu plyne, že na našem trhu jsou pouze dva výrobci, kteří mají takto přesné suchoběžné vodoměry.
Dříve byla přesnost vodoměrů schválených dle EHS vyjádřena metrologickými třídami přesnosti. Třídou A, která byla nejhorší (Qmin =60 l/h), dále B (Qmin=30 l/h) a nejpřesnější třídou C (Qmin= 15 l/h).
Například vodoměr ve třídě A, na číselníku vodoměru označováno jako A-H nebo A-V, znamená, že vodoměr měří až od 60 litrů za hodinu – tento vodoměr je tedy téměř 4x horší než vodoměr o parametru Q1=16 l/h.

Právě díky této “složitosti” jsou vodoměry vyměňovány za stejně ”nepřesné” nebo dokonce i za více “nepřesné”, protože je pro běžného spotřebitele složité porovnat přesnost vodoměru schváleného dle EHS a MID.

Proto se při výběru vodoměru ptejte na hodnotu Q1, tedy na zaručený minimální průtok. Je to jediný údaj, podle kterého můžete srovnat přesnosti u vodoměrů. Seriózní dodavatel tento údaj neskrývá, naopak Vám ho napíše, protože ví, že je pro Vaše rozhodnutí velmi důležitý.

Ale pozor na tzv. rozběhový průtok, je to pouze orientační hodnota, při které se vodoměr sice točí, ale mimo toleranční pole, prakticky nic neříkající. Prodejci ho mohou použít ke zmatení zákazníka. Prodejci Vám tvrdí jen to, co chcete slyšet!

maddeo-nenechte-se-napalit

Přesnost má vliv na rozdíl, tedy doplatky za vodu z Vaší peněženky, kterou platíte za sousedy!

Vzniklý rozdíl stejně všichni zaplatíte, ale ne stejným dílem! Každý “rozdíl” zaplatíte úměrně ke své spotřebě, tedy pokud máte vysokou spotřebu, platíte více než ten, který rozdíl způsobil. Navíc “tento nepoctivec” využíval nízkou přesnost vodoměrů a proto má i malou spotřebu a zdražuje vodu Vám všem.
Například při napouštění nádržky na toaletu. Rozdíl totiž je, zda se napustí při plně otevřeném uzávěru za 30 vteřin nebo za 10 minut při “skoro uzavřeném” uzávěru. V tomto případě průtok, který protéká skrze vodoměr a zároveň přes “skoro uzavřený” uzávěr, je zcela jistě pod zaručenou hodnotou Q1, kdy vodoměr neměří již v požadované toleranci. Vodoměr tento malý průtok nezaregistruje nebo ho změří s vysokou mínusovou chybou.
To stejné se bohužel děje při napouštění vany atd.

Rozdíl 20% znamená, že za vodu neplatíte cenu vyhlášenou vodárnou ve Vašem městě, ale cenu navýšenou o 20%. Místo 80 Kč za 1 m3 zaplatíte tedy 96 Kč, při spotřebě 100 m3 neplatíte 8 000 Kč, ale 9600 Kč. Sami zvažte, jestli to je normální, když je to řešitelné.

maddeo-doporuceni

Pohled do minulosti - jak to bylo s třídami přesnosti A,B,C,D u vodoměrů dle EHS místo dnešního schvalování dle MID?

Je vhodné vědět, že z hlediska metrologie dříve existovaly 4 třídy přesnosti vodoměrů, a to nejméně přesná třída A, následuje B, C a nejvíce přesná třída D (dle EEC 75/33). Ke každé třídě však náleží i hodnota minimálního průtoku, tzn., že od této hodnoty se vodoměr zaručeně musel roztočit a měřit již v požadované toleranci dle vyhlášky. Pro třídu A je minimální hodnota až od 60 l/hod, pro B od 30l/hod, pro C od 15 l/hod.

Nebylo tedy výjimkou, že nové vodoměry měly na štítku vyjádřenou přesnost A-H,V, (H-horizontální, vodorovná poloha, V – vertikální, svislá poloha). Jejich přesnost byla shodná v horizontální poloze i ve vertikální poloze, ale vodoměr měřil “přesně” až od 60 l/hodinu. Dokážete si představit, že za 1 hodinu je odebraných 60 litrů neměřených nebo měřených s velkou “mínusovou” chybou? To je celých 6 plných kbelíků vody v průběhu jedné hodiny a vodoměr nic nenatočí! A takhle to začínalo.

Později se na trhu objevily vodoměry s označením přesnosti B-H, A-V, Ve vertikální poloze je minimální průtok opět až od 60l/hod. V horizontální poloze B značí, že od 30 l/hod vodoměr už měří v požadované toleranci. Zbývá přesnost třídy C, dříve byla v nedohlednu, můžeme však říci, že byla charakterizována minimálním průtokem Qmin = 15l/hod.

Už víte, že rozdíly vznikají tím, že jsou bytové vodoměry nepřesné, a je více než vhodné zvýšit jejich přesnost, nejlépe aby měřily již od nuly, což je technicky nereálné. Důležité proto je při volbě vodoměrů posuzovat jejich přesnost neboli vypočítat jejich minimální průtok.

Dnes označení A, B, C, D na vodoměrech nenajdete

Vodoměry se již schvalují dle evropské směrnice (MID) a na číselníku naleznete proto jiné parametry. Přesnost vodoměrů je dána vzájemným podílem parametru Q3 a R. Proto je vhodné k tomuto využívat Štítek přesnosti vodoměrů, ze kterého snadno a rychle zjistíte důležitou přesnost v pásmu nízkých průtoků. Lze říci, že minimální průtok Qmin (EHS) odpovídá průtoku Q1 dle MID. Pro porovnání vždy musíte znát u vodoměrů min. zaručený průtok Q1, čím nižší tím lepší. Jen tak můžete srovnat přesnosti vodoměrů.

maddeo-krivka-pro-rozbehovy-prutok

Pozor na tzv. rozběhový průtok - ten Vám neřekne nic o přesnosti vodoměru! Orientační průtok, neboli rozběhový průtok, který hezky vypadá v technickém listu, má nižší hodnotu než jsou tzv. zaručené průtoky dané vyhláškou. Ale je nutné říci, že tento orientační rozběhový průtok je jen číslo, které nemá opodstatnění v legislativě. Je to hodnota, od které se vodoměr může i nemusí točit. V každém případě naměřená hodnota bude mimo toleranční pole a to dost výrazně, navíc s mínusovou odchylkou.
Například pokud bychom do potrubí pustili průtok 5 litrů za hodinu, je možné, že klasický bytový vodoměr může naměřit pouze 1 litr. Přitom kdybychom měli etalonové měřidlo osazené hned za bytovým vodoměrem, změříme právě 5 l/hod. a to jen proto, že etalonové měřidlo je řádově přesnější. Bytový vodoměr takto malé průtoky nezaregistruje nebo je ”změří” s mínusovou chybou, viz. křivka chyby v tolerančním poli.

Nová generace neovlivnitelného vodoměru Maddeo, SMARTm D s vysokou přesností a RF modulem LoRa pro dálkové odečty online, které nepotřebují vytvoření drahé páteřní sítě.

Je vhodné poznamenat, že přesnost vodoměru přesahuje třídu C dle EHS. Tento nový typ vodoměru SMARTm D dosahuje vysoké přesnosti pro obě polohy. Společně s integrovaným radiovým modulem a vyloučenou možností ovlivnění magnetem a pro svoji výhodnou cenu se stává jedním z nejvýhodnějších řešeních pro všechna SVJ, možná i bezkonkurenčním řešením s ohledem na parametry vodoměru a cenu.

vodomer-smartm-D-maddeo-ikony

Konstrukce vodoměru

Elektronický neovlivnitelný vodoměr Maddeo, verze SMARTmD s digitálním LCD, který je určen pro přesné měření spotřeby vody v bytech a objektech s připojením DN15 jako přímá náhrada za vodoměry stavební délky 110mm, ale i 80mm. Případně i za 130mm pro světlost DN20.
Velmi užitečnou výhodou je integrovaná anténa, takže nikde „nic“ nepřekáží. Navíc výška vodoměru oproti elektronickým vodoměrům nebo další „novým“ typům různých výrobců je nižší, a tak se vodoměr snadno „vleze“ i tam, kde je problém s vyššími typy vodoměrů. Výška dle náčrtku H=73mm.
Konstrukce vodoměru znemožňuje ovlivnění vnějším magnetickým polem, protože vodoměr neobsahuje magnetickou spojku, ale indukční snímání, které je přenášeno přímo do elektroniky.

Dálková komunikace LoRa pro online odečty – bez nutnosti výstavby drahé páteřní sítě

Nespornou výhodou je, že vodoměr SMARTm D má integrovaný radiový modul , který umožňuje dálkové odečty měřidel bez vstupu do bytu. Radiový modul komunikuje protokolem LoRa nebo wireless MBUS 868 MHz dle 13757-4.

maddeo-LoRaWAN

Výhody vodoměru Maddeo, SMARTm D

• Elektronický vodoměr s digitálním číselníkem
• Ve své konstrukci neobsahuje magnetickou spojku
• Velmi vysoká přesnost měření Q1=10l/hod-H-R250, Q1=16 l/hod-V-R160
• Integrovaný radiový modul, indukční snímání
• Pro stavební délku 110mm, 130mm ale i pro 80mm
• Otočný číselník o 360 °C

Povolené montážní polohy vodoměru

maddeo-povolene-montazni-polohy-vodomeru

Více informací na www.NeovlivnitelnyVodomer.cz, odkaz vodoměr Maddeo SMARTm D s vysokou přesnosti měření

 

Kontrolní vodoměr se zaplatí téměř okamžitě
DOPORUČENÍ PRO SVJ – Neplaťte VODÁRNĚ zbytečně peníze navíc!

Bohužel každý den se setkáváme s dotazy ohledně správnosti měření vodárenského vodoměru, který je umístěn na „patě“ objektu. Instalací kontrolního ultrazvukového vodoměru, který se přesností „téměř“ blíží etalonu, zjistíme během pár dnů, že platíte zbytečně. Poté si stačí Vaše peníze „jen vyzvednout“ u vodárny. Jak to udělat? Plnou verzi článku naleznete na webu www.neovlivnitelnyvodomer.cz v záložce PORADNA.

Jak je možné, že hodnota naměřená patním vodoměrem není správná?

Musíme mít na paměti: Vodoměr je měřidlo a aby plnilo svoji funkci měřidla, musí nejlépe měřit vše, co proteče. Proto je důležitá přesnost a správně navržený průtok. A když už vodoměr měří přesně, tak musí měřit v požadované toleranci dle vyhlášky. U vodoměru na studenou vodu v toleranci ± 5% (mezi průtokem Q1 a Q2) a ± 2% (mezi průtoky Q2, Q3 až Q4). Vodoměr by neměl měřit třeba o 20% nebo 30% více než skutečně proteče.

Využili jste přezkoušení vodárenského vodoměru na zkušebně? To je POSTUP navrhovaný vodárnou!

Pokud ano, průběh byl takový:

 • Nesouhlasíte s naměřeným stavem na patním vodoměru
 • Přijel pracovník vodáren, vyměnil vodoměr za jiný
 • Vodárenská společnost předá Váš reklamovaný vodoměr svému obchodnímu partnerovi, zkušebně
 • Autorizované středisko (zkušebna) provede zkoušku
 • Obdrželi jste výsledek formou protokolu o přezkoušení, pokud bylo uvedeno „Nevyhovělo“, určitě se budete radovat, ale pokud bylo na protokolu „Vyhovělo“, veškeré náklady platíte

Důležité upozornění: Při demontáži vodárenského vodoměru může dojít k vyklepání nečistot, zmenšení objemu nečistot díky vyschnutí a odlepení od povrchu vodoměru přepravou k vytřesení usazenin. Výsledkem je, že se demontovaný vodoměr na zkušebnu dostane v jiném, mnohdy v lepším stavu, než byl u Vás na domě. Sami zvažte, zda je to prokazatelný postup.

kontrolni-vodomer-maddeo-1-1

Nejprokazatelnější způsob je přezkoušení inspektorem ČMI přímo u Vás v domě! POSTUP vhodný a navrhovaný pro SVJ!

Není nic prokazatelnějšího, než přezkoušet a otestovat vodoměr v podmínkách, ve kterých skutečně pracuje, tedy u Vás v domě. Přezkoušení vodárenského vodoměru se provede inspektorem ČMI (Český metrologický institut) za přítomnosti pracovníka dodavatele vody kvůli prokazatelnosti výsledku zkoušky.
Při tomto způsobu přezkoušení nedojde k manipulaci s vodárenským vodoměrem a tak ve vodoměru zůstane vše (nečistoty, nánosy,..), co by mohlo ovlivnit jeho přesnost měření. Průběh zkoušky probíhá tak, že se uzavře přívod do domu a přes připravený „T –kus“ inspektor ČMI napojí etalonové měřidlo. Máte jistotu, že tohle není i případ ve Vašem domě?

Příklad instalovaného kontrolního vodoměru: Lokalita Praha 9, SVJ, týden 19, 2017.
• Po 7 dnech měření patního vodoměru je stav 58 m3.
• Po 7 dnech měření kontrolním ultrazvukovým vodoměrem je stav 45 m3.
Rozdíl je 13 m3, tedy 29% za pouhých 7 dní!

 

Proč jsou důležité zpětné klapky k vodoměrům?

Zpětná klapka u vodoměru plní důležitou funkci pro správné měření. Zabraňuje totiž zpětnému proudění vody přes vodoměr. Pokud nebude instalována, stav vodoměru se může "odečítat". Bohužel se tak děje běžně nejen díky směšovacím vodovodním bateriím.

Proč osadit zpětné klapky k vodoměru a jak Vám to pomůže?

 • Bohužel se v instalacích setkáváme se zpětným průtokem, který ovlivňuje naměřenou hodnotu na vodoměrech! Tento
  zpětný průtok má hlavního jmenovatele a tím je vodovodní směšovací baterie, dále i pračky, myčky atd. Proto všem
  doporučujeme instalaci zpětné klapky membránové k vodoměrům. U námi dodávané zpětné klapky membránové
  (případně i u typu pružinkové klapky) se nemusejí provádět žádné stavební úpravy. Membránová zpětná klapka se
  elegantně vloží za vodoměr a je vyřešeno.
 • Druhý důvod je mechanické ovlivnění, které zde nemůžeme popisovat, jelikož by to mohlo vést k návodu, jak to
  provést. Ale víme, že se to stává a zpětná klapka k vodoměru to 100% vyřeší.

1) Zpětná klapka membránová plastová

náročnost instalace: pouhé zasunutí do vodoměru na výstupu
typ: membránová, DN15

U zpětné klapky membránové není potřeba provádět stavební úpravy, protože se elegantně vloží do výstupního profilu vodoměru a to je vše. Montáž u této zpětné klapky je rychlá a snadná. Použití této zpětné klapky je ve většině vodoměrů na trhu. Vzhledem k tomu, že výstupní profil vodoměru (vnitřní průměr a délka osazení na výstupu vodoměru) se u vodoměrů různých výrobců a dle typu vodoměru může lišit, je potřeba toto mít na paměti a zpětnou klapku membránovou vyzkoušet.

2) Zpětná klapka pružinková do vodoměru

náročnost instalace: pouhé zasunutí do vodoměru na výstupu
typ: pružinková, DN15

Zpětné klapky pružinkové plastové mají přednosti pružinkových zpětných klapek, avšak jejich instalace je velmi snadná. Montáž vyžaduje pouhé zasunutí do výstupního profilu vodoměru bez jakýchkoliv dalších úprav a požadavků. Plastový talířek je dotěsněn gumovým těsněním a přitlačován nerezovou pružinkou k tělesu zpětné klapky s obvodovým těsněním. Montáž u této zpětné klapky je rychlá a jednoduchá. Použití je možné v bytových vodoměrech klasické suchoběžné konstrukce a dalších.

3) Zpětná klapka pružinková plastová do šroubení

náročnost instalace: vyžaduje pečlivou instalaci do výstupního šroubení mezi dvě těsnění
typ: pružinková DN15

Montáž zpětné klapky pružinkové do šroubení vyžaduje precizní montáž, a to navíc za předpokladu rovinných dosedacích ploch ve šroubení (nejvhodnější je kované mosazné šroubení s rovinnými dosedacími plochami). Vlastní zpětná klapka sestává z 2 částí - talířků, kdy jeden z nich má spirálovou plastovou pružinku s talířkem a těsněním. Zpětná klapka se vloží mezi 2ks těsnění, které ji dotěsní v dosedacích plochách šroubení při dotažení k vodoměru. V případě litého mosazného šroubení je problematické montáž provést z výše popsaných důvodů.

Klapka vyžaduje skutečně pečlivou montáž, která je i časově náročnější, v opačném případě se tento nedostatek projeví netěsností klapky, kapáním ve šroubení vodoměru a zbytečným servisním zásahem. Použití je pro všechny bytové vodoměry, ale omezující je další skutečnost, že vložením 2ks těsnění a zpětné klapky, se Vám ubere cca 3mm závitu ve šroubení a stávající šroubení nebo instalace to neumožní. Tento druh klapek je proto nahrazován za plastové klapky membránové.

4) Zpětná klapka pružinková mosazná do potrubí

náročnost instalace: vsazení do potrubí a případně úprava rozvodu, cenově nejdražší varianta
typ: pružinková mosazná

zpetna_klapka_mosazna

Z hlediska funkce zpětné klapky se jedná o nejspolehlivější variantu, avšak s nejdražšími vstupními investicemi. Zpětná klapka mosazná se vsazuje do potrubí s ohledem na její stavební délku, která se dle výrobce pohybuje od 35 do 55 mm. Mosazný talířek je dotěsněn gumovým těsněním a přitlačován pružinkou k dosedací ploše zpětné klapky. Klasický princip funkce této zpětné klapky poskytuje i vyšší životnost oproti ostatním variantám. Mosazná zpětná klapka k vodoměrům je vhodná pro všechny typy bytových vodoměrů i vodoměrů domovních.

 

Jak bezpečně zaplombovat bytové vodoměry?

Správci nemovitostí, SVJ, ale i montážní firmy se čas od času potýkají se zbytečnými problémy díky nežádoucí manipulaci s vodoměrem. Skutečně bezpečná plomba na vodoměr s tím může pomoci - plombovací objímka TT kompakt (objímka+ číselná plombovací část) přes šroubení, která zajišťuje vyšší bezpečnost proti nežádoucí manipulaci s měřidlem. Konstrukce této bezpečnostní plomby k vodoměru vychází z běžně používaných vodárenských plomb.

Jaké jsou stávající možnosti plombování vodoměru?

 • Plastová objímka mléčné barvy nebo čirá s červeným kolíčkem pro rozmáčknutí
  plombovacími kleštěmi - nízký stupeň zabezpečení z hlediska manipulace s kolíčkem
  (neznatelný otisk na kolíčku, pokud vůbec ...) a objímkou (prasknutí, rozříznutí, atd.)
 • Plastová objímka mléčné barvy nebo čirá se závěsnou číselnou plombou -
  nízký stupeň zabezpečení z hlediska manipulace s objímkou (prasknutí, rozříznutí, atd.)
 • Drátkem a olověnou plombou - pracný a pomalý způsob plombování, avšak s vyšším
  stupněm zabezpečení v případě správného použití drátku (olověná plomba se může
  "sama" zlomit či spadnout)
 • Použití bezpečnostní plomby TT - kompakt - objímka s kloubkem (odolná proti
  rozříznutí) a s evidenčním číselným prvkem (lze sundat jen deformací)

Výhody bezpečnostní plomby na vodoměr - TT kompakt s evidenčním číslem

Plomba na vodoměr - plombovací objímka TT kompakt byla konstruována na základě připomínek z provozu: ulehčení montáže a zvláště demontáže a také s cílem odstranit známé způsoby překonání objímek vyskytujících se u objímek jiných výrobců. A zároveň i odolnost proti vnějším vlivům a poškozením. Nové složitější konstrukční řešení pantu zamezuje jeho rozříznutí ostrým nástrojem a zvolený materiál neumožňuje jeho opětovné slepení. Také jakákoliv neoprávněná tepelná deformace pantu je díky rozdělení na dvě části znemožněna.

Konstrukce bezpečností plomby - TT kompakt

Plombovací objímka na vodoměr TT kompakt je tvořena ze dvou dílů. Prvním dílem je tělo objímky tvořené dvěma částmi spojenými tak, že umožňují volné rozevírání, a druhým dílem je plomba – číselná plombovací část, která se na objímku zatlačí a zajistí proti zpětnému pohybu rozevřením "pacek". Demontáž je pak možná pouze deformací-roztržením plombovacího prvku. Číselná plombovací část s evidenčním číslem je při následné výměně "roztržena" a nahradí se za novou.

Použitým materiálem je polypropylen, jehož hlavními vlastnostmi je pevnost a nerozbitnost při manipulaci s nářadím, odolnost při velkém rozpětí teplot, chemická odolnost a velmi obtížné slepování. Základními barvami jsou modrá a červená. Součástí dodávky plombovacích objímek TT kompakt (plomby na vodoměr) je jejich zřetelné značení mikroúderovým způsobem. Značení se provádí na široké stěně plomby (je možno vložit i více řádků) a je plně alfanumericky variabilní podle
přání zákazníka. Díky neomezeným možnostem značení lze tímto označením nahradit značení pomocí plombovacích kleští.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Ostatní důležitá fakta naleznete
v záložce PORADNA na www.neovlivnitelnyvodomer.cz 

Pokud Vás ještě zajímá:

 1. Rozdíl v konstrukci bytových vodoměrů - suchoběžných a mokroběžných vodoměrů
 2. Jak na jednoduché dálkové odečty vodoměrů a měřičů tepla
 3. Mýty a fakta o vodoměrech a měřičích tepla
 4. Systémová řešení, která Vám zajistí přesné měření spotřeby atp.

 Rádi Vám poradíme nebo vysvětlíme vše kolem vodoměrů.
Potřebujete vyměnit vodoměry a chcete už konečně vyřešit rozdíly?
Zpracujeme Vám nabídku zdarma.
Neváhejte nás kontaktovat zde.

Zavolejte nám zdarma na 800 778 778 nebo pište na email: info@maddeo.cz
Obchodní dotazy: 734 448 899, technické dotazy: 773 669 073
www.NeovlivnitelnyVodomer.cz
www.maddeo.cz
Jsme čestným partnerem projektu Praktický rádce pro SVJ www.RadceProSVJ.cz


© 2021 Maddeo CZ s.r.o., zpracoval: Ing. Radek Myšák - jednatel společnosti