Proč suchoběžný vodoměr nepomůže s rozdíly

Proč Vám klasický suchoběžný vodoměr NEMŮŽE pomoci?

Bohužel, nevyřeší rozdíly a ani nezabrání manipulaci s vodoměrem!

Každý člověk, který by si přečetl technické listy nebo prodejní letáky suchoběžných bytových vodoměrů, by určitě nabyl dojem, že je to správná volba.

Na slovo „antimagnetický“ narazíte prakticky vždycky a všude. Dokonce je mnohdy účelně změněno na slovo „neovlivnitelný“ a ještě doprovázen výrazem „vysoce přesný“. Ve čtenáři nebo u potenciálních zákazníků, kteří nejsou odborníky v oboru, to samozřejmě vyvolá pocit, že tomu tak je. Bohužel skutečnost je zcela odlišná a pravda je přesně obrácená.

Už jenom z logiky a znalosti fyzikálních zákonů jsou tvrzení nepravdivá. Vysvětlení naleznete v tomto v článku s jasnými a podloženými fakty.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Zapomeňte na suchoběžné vodoměry, pokud jste se setkali s tím, že ve Vašem domě někdo někdy manipuloval s vodoměry, ať pomocí magnetu nebo mechanickým způsobem a máte "rozdíl".

Proč vzniká rozdíl?

Jak víte, tzv. “rozdíl” vzniká ve všech bytových domech a jeho číselné vyjádření získáme při porovnání součtu bytových vodoměrů v bytech s hodnotou spotřeby na fakturačním, vodárenském vodoměru.

Je potřeba si uvědomit, že na “rozdíl” má vliv několik významných faktorů, zejména:

  • ovlivnění klasických bytových vodoměrů
  • nepřesnost bytových vodoměrů
  • proměřování vodárenského fakturační vodoměru

Jak jsou vodoměry ovlivňovány?

Suchoběžný vodoměr je standardně osazován do bytových domů od samého začátku, ale nutné si uvědomit, že cena vody byla tehdy 80 haléřů a nebyl důvod nějakým způsobem “ovlivňovat” měření. Dnes je cena vody 100x dražší a motivace ovlivnit náměr na vodoměru je vysoká a je běžně odhalovaným zásahem. Neoprávněné ovlivnění vodoměru může nastat dvojím způsobem:

  • mechanickým zásahem
  • vnějším magnetickým polem (magnetem)

Suchoběžný vodoměr není na tyto způsoby ovlivnění konstruován. To platí i pro tzv. ”antimagnetické” vodoměry, mnohdy úmyslně označované jako “ neovlivnitelné” s cílem vzbudit dojem, že tomu tak je. Skutečnost je však zcela obrácená.

Suchoběžný vodoměr není antimagnetický a už vůbec není neovlivnitelný! Obsahuje totiž magnetickou spojku.

Už z názvu plyne, že jedna část je “suchá”, tou je plastový číselník počítadla. Druhou částí je “mokrý” prostor kudy protéká měřená voda, která otáčí lopatkovým kolem. Oba prostory jsou od sebe zcela odděleny tlakovou deskou.

Jak se otáčení lopatkového kola přenese do suchoběžného číselníku?

K tomu se použije tzv. magnetická spojka a její princip je založen na “přitahování” dvou magnetů. Magnetická spojka je složena ze dvou částí a v každé z nich je magnet.

maddeo-magneticka-spojka-suchobezneho-vodomeru

První magnet je na konci hřídelky lopatkového kola ve vodě. Druhý magnet je na hřídelce, která je už v suchoběžném strojku. Obě tyto části jsou ale od sebe odděleny tlakovou deskou, takže magnety se nedotýkají a jsou od sebe vzdáleny cca 2-4 mm, dle typu vodoměru.

Právě proto bývá v suchoběžných vodoměrech “antimagnetická” ochrana, která má nevýhodu magnetické spojky zmírnit a vytvořit tím ochranu proti vnějšímu magnetickému poli.

Díky výše uvedeným faktům záleží jen na síle vnějšího magnetického pole (například od silného neodymového magnetu), kterou lze magnetickou spojku ovlivnit a vodoměr zpomalit a dokonce i zastavit.

ZDROJ: www.Neovlivnitelnyvodomer.cz

A mechanické ovlivnění? Je skutečná hračka. Plastový klobouk, přes který lze vidět převodová plastová kolečka a válečkové počítadlo je snadným cílem pro zastavení pomocí průniku “cizího tělesa”.

Bytové vodoměry dle konstrukce

  • suchoběžné vodoměry – mají magnetickou spojku
  • objemové vodoměry – mají magnetickou spojku
  • neovlivnitelné vodoměry – nemají magnetickou spojku
  • ultrazvukové vodoměry   - nemají magnetickou spojku

Chcete se těmto slabinám vyhnout? Nahraďte suchoběžnou konstrukci vodoměru za jinou, ale bez magnetické spojky. Změnou konstrukce vodoměru lze popsané nedostatky snadno vyřešit.

Doporučení: Setkali jste se s ovlivňováním? Vybírejte bytové vodoměry bez magnetické spojky např.: neovlivnitelné vodoměry (mokroběžné) nebo ultrazvukové vodoměry.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Zapomeňte na suchoběžné vodoměry, pokud máte v bytovém domě „rozdíly“

Předpokládejme, pokud to ale vůbec lze, že nikdo v domě neví, neslyšel, nevyzkoušel, nezjistil, že suchoběžné vodoměry lze ovlivnit, takže vodoměry jsou všechny plně funkční, točí se a měří. Navíc i fakturační vodárenský vodoměr měří správně nebo je hlídán “kontrolním” vodoměrem.

Přesnost je základním kamenem měření - jak a kde najít přesnost u vodoměru?

A i přesto je záměrně podhodnocována a zejména proto, že přesnost běžný spotřebitel není schopen odečíst z číselníku vodoměru schválených dle MID. Toho s oblibou využívají prodejci a dodavatelé vodoměrů ve svých nabídkách a zákazník poté volí vodoměr jen podle ceny, nikoliv podle přesnosti, která je pro měření nejdůležitějším parametrem.

Přesnost vodoměrů schválených dle certifikace dle MID je vyjádřena hodnotou Q1, tedy minimálním zaručeným průtokem vodoměru (např. Q1=16 l/h znamená, že vodoměr zaručeně měří průtok již od 16 litrů za hodinu v požadovaném tolerančním poli daném vyhláškou). Tato hodnota je odlišná pro vodorovnou nebo svislou montážní polohu vodoměru. Bohužel parametr Q1 nenaleznete na číselníku vodoměru, ale musí se vypočítat dle vztahu Q1=Q3/R. Hodnota Q3 a R je na číselníku uvedena.

vodoměr klasický

Jako příklad nám poslouží vodoměr Maddeo, SMARTm C na fotografii. Na číselníku vodoměru nalezneme parametr Q1=1,6 m3/h, dále R100-H a R50-V. Podle vztahu Q1=Q3/R získáme, že pro vodorovnou polohu (horizontální-H) Q1=16 l/hod a pro svislou (vertikální – V) parametr Q1=31 l/h. Vodoměr cca odpovídá třídě C dle a ve vertikální třídě B dle EHS. Jedná se tedy o vysoce přesný vodoměr, ale s magnetickou spojkou.

Z dostupných informací na internetu plyne, že na našem trhu jsou pouze dva výrobci, kteří mají takto přesné suchoběžné vodoměry.

ZDROJ: www.Neovlivnitelnyvodomer.cz

Dříve byla přesnost vodoměrů schválených dle EHS vyjádřena metrologickými třídami přesnosti. Třídou A, která byla nejhorší (Qmin =60 l/h), dále B (Qmin=30 l/h) a nejpřesnější třídou C (Qmin= 15 l/h).

Například vodoměr ve třídě A, na číselníku vodoměru označováno jako A-H nebo A-V, znamená, že vodoměr měří až od 60 litrů za hodinu – tento vodoměr je tedy téměř 4x horší než vodoměr o parametru Q1=16 l/h.

Právě díky této “složitosti” jsou vodoměry vyměňovány za stejně ”nepřesné” nebo dokonce i za více “nepřesné”, protože je složité pro běžného spotřebitele porovnat přesnost vodoměru schváleného dle EHS a MID. Naprosto běžně se kvůli tomu dodávají vodoměry s Q1= 61 l/h pro vodorovnou a svislou polohu a přitom za stejnou investici můžete správným výběrem dodavatele získat až 4x přesnější vodoměr.

Ale pozor na tzv. rozběhový průtok, je to pouze orientační hodnota, při které se vodoměr sice točí, ale mimo toleranční pole, prakticky nic neříkající. Prodejci ho mohou použít ke zmatení zákazníka.

Proto se při výběru vodoměru ptejte na hodnotu Q1, tedy na zaručený minimální průtok. Je to jediný údaj, podle kterého můžete srovnat přesnosti u vodoměrů. Seriózní dodavatel, tento údaj neskrývá, naopak Vám ho napíše, protože ví, že je pro Vaše rozhodnutí velmi důležitý.

Ale pozor na tzv. rozběhový průtok, je to pouze orientační hodnota, při které se vodoměr sice točí, ale mimo toleranční pole, prakticky nic neříkající. Prodejci ho mohou použít ke zmatení zákazníka.

Přesnost má vliv na rozdíl, tedy doplatky za vodu z Vaší peněženky, kterou platíte za sousedy!

Vzniklý rozdíl stejně všichni zaplatíte, ale ne stejným dílem!

Každý “rozdíl” zaplatí úměrně ke své spotřebě, tedy pokud máte vysokou spotřebu, platíte více než ten, který rozdíl způsobil. Navíc “tento nepoctivec” využíval nízkou přesnost vodoměrů, a proto má i malou spotřebu a zdražuje vodu Vám všem.

Například při napouštění nádržky na toaletu je jedno zda se napustí při plně otevřeném uzávěru za 30 vteřin nebo za 5 minut při “skoro uzavřeném” tak, aby průtok, který protéká skrze vodoměr a zároveň přes “skoro uzavřený” uzávěr byl pod zaručenou hodnotou Q1, kdy vodoměr měří správně. Vodoměr tento průtok nezaregistruje nebo ho změří s vysokou mínusovou chybou. To stejné se bohužel děje při napouštění vany atd.

Rozdíl 20% znamená, že za vodu neplatíte cenu vyhlášenou vodárnou ve Vašem městě, ale cenu navýšenou o 20%. Místo 80 Kč za 1 m3 zaplatíte tedy 96 Kč, při spotřebě 100 m3, neplatíte 8 000 Kč, ale 9600 Kč. Sami zvažte, jestli to je normální, když je to řešitelné.

Doporučení: V nabídkách pro srovnání přesnosti vodoměrů hledejte údaj Q1 (zaručený minimální průtok). Jiné hodnoty jsou zbytečné, např. hodnota R bez znalosti Q3 a obráceně, Vám je k ničemu!

_________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Zapomeňte na suchoběžné vodoměry s radiovými moduly, pokud máte v domě „rozdíly“ nebo víte o těch, co ovlivňují vodoměry ve svůj prospěch! Jsou to zbytečně vyhozené peníze.

Radiové moduly k suchoběžným vodoměrům jsou v ceně cca 100 až 150% ceny vodoměru. Bezpochyby Vám radiové moduly přinesou užitek v podobě dálkových odečtů bez vstupu do bytu, ale pouze když se vodoměr točí a přesně měří.

Nezapomeňte však, že “základním kamenem” každého měření je:

1. měřit nejlépe všechno, co proteče nebo “prokape” – jakékoliv malé množství od samé kapky až po velké průtoky. Je tedy nezbytné volit přesné vodoměry pro Vaši polohu instalace s hodnotou zaručeného minimálního průtoku Q1 co nejmenší (doporučení: Q1 = 16 l/h odpovídá třídě C dle EHS pro vodorovnou polohu).

2. měřit za každých podmínek – nedávejte zbytečně šanci ovlivnit vodoměr magnetem nebo mechanickým způsobem. Buďte o krok napřed před nepoctivci.

Suchoběžný vodoměr s radiovým modulem je velmi často jako „trabant se zlatými koly“. Drahá věc, se kterou závod nemůžete nevyhrát!

Doporučení: Vybírejte vodoměry s co nejmenší hodnotou Q1, čím menší číslo, tím větší přesnost. Například pro vodorovnou polohu Q1 = 16 l/h odpovídá třídě C dle EHS. Pro svislou polohu Q1= 20 l/h, což je až 3x vyšší přesnost než vodoměr ve třídě A dle EHS. Dále vybírejte bytové vodoměry bez magnetické spojky, jen tak se vyhnete možnému ovlivnění magnetem nebo mechanickým způsobem.