Platnost ověření vodoměrů

Platnost ověření vodoměru

Vodoměry podléhají zákonu o metrologii č. 505/1990 Sb., v platném znění a prováděcí vyhlášce č. 345/02 Sb., a jsou zařazeny mezi tzv. "stanovená měřidla" , která lze používat pro účely rozúčtování pouze v době platnosti ověření.

Proveďte výměny bytových vodoměrů za přesné a neovlivnitelné vodoměry, ale i klasické suchoběžné vodoměry a měřiče tepla tak, že výměna vodoměrů je realizována s dodržením montážních předpisů i montáží zpětné klapky. Po výměně bytových vodoměrů a měřičů tepla jsou vyhotoveny montážní protokoly s odečtem stavu „starých“ vodoměrů. Dále se instalují případné rádiové moduly pro odečty z chodby nebo online přes internet. Po bezpečném zaplombování vodoměrů a předání protokolu je výměna vodoměrů u konce.

>>> Přehled bytových vodoměrů a kalorimetrů a indikátorů <<<

Platnost ověření 

Doba platnosti metrologického ověření vodoměrů v bytech byla sjednocena na 5 let od roku 2012. Po uplynutí platnosti ověření vodoměru nelze použít náměr z vodoměru pro rozúčtování.

Ověření klasických vodoměrů

Klasické mechanické vodoměry jsou většinou vyráběny na jedno metrologické období. Po uplynutí platnosti ověření je nutné vodoměry vyměnit.

Ověření elektronických vodoměrů

Na trhu jsou vodoměry s dálkovým odečtem mechanické konstrukce s LCD číselníkem , které jsou vyráběny pro 2 ověřovacích období, tedy pro 2x 5 let.

Ověření ultrazvukových vodoměru

Další  jsou ultrazvukové vodoměry s uváděnou životností baterie 16 let. Vodoměry se po 5 a 10-ti letech metrologicky ověřují. U ultrazvukových vodoměrů je konstrukční výhoda. Ultrazvukové vodoměry nevyžadují po uplynutí pětiletého období tzv. "repasi vodoměru", protože nemají žádné mechanicky pohyblivé části.

Kdy končí platnost ověření

Kdy končí platnost ověření vodoměru? Uplynutím doby platnosti ověření (od roku 2012 je platnost ověření bytového vodoměru 5 let pro SV a TV vodoměr).

Pokuta za porušení

Po uplynutí platnosti ověření nelze náměr použít pro účely rozúčtování.  Dle zákona o metrologii hrozí pokuta pro subjekt, který je odpovědný za rozúčtování, ve až výši 1.000.000 Kč.

Kde najdu ověřovací značku

Každý vodoměr ve výrobním podniku opatřen ověřovací metrologickou značkou. Nové vodoměry vyrobené v souladu s normou MID mají na viditelné ploše číselníku vodoměru umístěnou ověřovací značku ve tvaru obdélníkového rámečku s velkým písmenem a dvojčíslím, které určuje rok prvotního ověření. Platnost ověření začíná plynout od od 1. ledna následujícího kalendářního roku po dobu 5-ti let u bytových vodoměrů 5 let.

Jak poznám kdy končí platnost ověření

Na číselníku vodoměru je umístěná ověřovací značka M18. Platnost vodoměru začíná od 1.1.2019 a končí 31.12.2023. V průběhu roku 2023 je nutné vodoměry vyměnit za vodoměr s platným ověřením, tedy za nový vodoměr.

>>> Přehled bytových vodoměrů a kalorimetrů a indikátorů <<<