ONLINE měření - online vodoměry a online měřiče tepla

Online System Maddeo - OSM

Online System Maddeo (OSM) je poslední verzí nástroje pro úsporu a přehled nákladů na energie.

Online System Maddeo je zobrazovací prostředí v počítači, tabletu i v mobilu, které Vám jednoduše, přehledně a funkčně zobrazí naměřené hodnoty z měřidel jako jsou vodoměry, měřiče tepla, plynoměry, elektroměry a další pomocná nebo provozní měřidla. 

Online System Maddeo (OSM) - pro koho je určen

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK SVJ, SPRÁVY, SBD, BD

STÁTNÍ SPRÁVA, ÚŘADY, ŠKOLY, ŠKOLKY, ORGANIZACE

VODÁRNY, PRŮMYSL, VELKOOBCHOD, VÝROBA, NÁKUPNÍ CENTRA


Online System Maddeo (OSM) - jak probíhá komunikace

Jak probíhá dálková komunikace z měřidel?

Provedeme osazení vodoměrů, měřičů tepla atd., která komunikují bezdrátově nejčastěji pomocí protokolu dle EN 13757-4,OMS, tzv. (wireless) WM-BUS 868 MHz v řešení objektů, domů. V případě komunikace na delší vzdálenosti na úrovni měst, obcí, průmyslu používáme radiové moduly 169 MHz s různými vstupy (pulsní, kabelový M-BUS, sériové porty atd).

Jak se hodnoty z měřidel dostanou do OSM v počítači, mobilu?

Vytvoříme komunikační sít "páteř" pro sběr hodnot, které vysílají koncové prvky. Komunikační síť vždy obsahuje gateway (GW) s přístupem nejčastěji na internet (lze i GSM). Podle složitosti sítě jsou vloženy případné další moduly, tzv. repeatry (opakovače signálu). Prvky komunikační sítě mají externí napájení 24VDC. Hodnoty jsou poté přes GW a internet zaslány na server, který Vám umožní ve Vašem počítači, tabletu, mobilu sledovat hodnoty online v jednoduchém a přehledném prostředí.

Online System Maddeo (OSM) - hlavní výhody

Zobrazení nastavitelné podle role a potřeb správce

Zobrazovací úrovně jsou nastavitelné podle potřeb správce dat společně s grafy a výsledky sloužící pro analýzu. Výstupem mohou být praktické energetické zásahy pro snížení spotřeby energií v daném objektu.

OSM je účinný nástroj pro energetický management

Online System Maddeo (OSM) je účinným nástrojem v rámci energetického managementu pro analýzu, vyhodnocení a stanovení energetických úspor dle priorit.

Do OSM lze napojit všechna měřidla

Radiový prvky systému umožňují zapojení měřidel a čidel dle požadavku pokud umožňují výstup pro snímání hodnot. Pokud ne, provedeme náhradu.

Vyúčtování energií dle časových požadavků kdykoliv

Poskytuje náhled na data online a možné vyúčtování nákladů na energie dle časového požadavku.

Nastavíte požadovaný energetický plán a bude automaticky prováděn

Podle charakteru objektu a podle potřeby na vytápění, osvětlení a další energie lze časově a výkonově nastavit požadované parametry.

OSM umí "řídit" energetické procesy, které jsou "mimo" plán

OSM lze využít i pro "řízení" energetických procesů dle aktuálního požadavku klienta, které mohou být spojeny s ovládáním zařízení jako je osvětlení, vytápění, chlazení atd.

Nestandardní stavy, překročení maxima - víte ihned pomocí sms, emailem

Umožňuje nastavení parametrů, které jsou důležité pro bezpečný provoz nebo pro předcházení havárií. Při překročení je Vám zaslána sms nebo email a zároveň je možné "řídit" zásah automaticky.

Předcházení havárií na rozvodu vody a vzniku škod na majetku

Vybavíme vodovodní potrubní systém objektu ventilem se servopohonem a snímáním spotřeby vody. V případě překročení uživatelsky nastavených hodnot, Vám bude zaslána sms nebo email a automaticky se provede uzavření přívodu vody. V případě prasklé hadičky od WC proteče množství o objemu 2000 litrů vody za hodinu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Online systém - fungování - mít na paměti

Každý bytový dům nebo obecně stavba má svá specifika jako poloha domu ke světovým stranám, počet vchodů, pater a umístění bytů na patře. Podle dostupnosti internetu nebo GSM signálu jsou umísťované prvky potřebné pro přenos naměřených hodnot z měřených míst. To má vliv na počet a umístění komunikačních, sběrných prvků a jejich nastavení.
Prvky online jsou dodávány jako výrobky určené pro přímou instalaci a společně s dalšími výrobky online komunikace zajišťují přenos dat. Online systém poté umožňuje zobrazení všech měřených míst ve webovém rozhraní, což je potvrzením funkční instalace.
Funkčnost sytému může být ovlivňována i díky třetím stranám, jako je například poskytovat internetu (změnou adresace) v domě nebo mobilní operátor, který změní parametry směrování svých antén. To má za následek znefunkčnění systému, v případě mobilních operátorů to může být problém řešitelný pouze náhradou za ethernet gateway (internet).

Výrobky jako jsou radiové moduly k vodoměrům nebo teplotní senzory jsou osazeny bateriovým napájením, baterie jsou vyměnitelné, ale vyžadují odbornou výměnu (jsou letované na pinech). Součástí radio modulů pro vodoměry, stejně tak i u teplotních senzorů, je dodávána vždy baterie jako součást výrobku.
Výrobky zajišťující přenos dat jako jsou repeatry (opakovače), gateway (komunikační brány GSM nebo brány ethernet) využívají síťové napájení.
Všechny výrobky jsou složeny z elektronických součástek, které jsou umístěny na elektronické desce. Elektronické součástky v daném výrobku mezi sebou komunikují pomocí interního programu a nastavení (firmware). Jednotlivé elektronické výrobky v rámci online komunikace mezi sebou komunikují prostřednictvím komunikačního protokolu přenosové sítě. Přijatá data z online systému jsou pomocí gateway zaslána na server a jsou přijata a rozdělena pomocí software. Pomocí webového rozhraní jsou pak zobrazována uživateli.