O tomto problému Vám žádný dodavatel vodoměrů ještě neřekl, proto Vám vznikají nežádoucí rozdíly...

Bytové vodoměry a na co si dát pozor

Každý člověk, který by si přečetl technické listy nebo prodejní letáky suchoběžných bytových vodoměrů, by určitě nabyl dojem, že je to správná volba.

Na slovo „antimagnetický“ narazíte prakticky vždycky a všude. Dokonce je mnohdy účelně změněno na slovo „neovlivnitelný“ a ještě doprovázen výrazem „vysoce přesný“. Ve čtenáři nebo u potenciálních zákazníků, kteří nejsou odborníky v oboru, to samozřejmě vyvolá pocit, že tomu tak je. Bohužel skutečnost je zcela odlišná a pravda je přesně obrácená.

Už jenom z logiky a znalosti fyzikálních zákonů jsou tvrzení nepravdivá. Vysvětlení naleznete v tomto v článku s jasnými a podloženými fakty.

O tomto problému s "magnetickou spojkou" Vám žádný dodavatel vodoměrů zřejmě nic neřekl! To pomáhá vzniku rozdílů...

aneb proč magnetická spojka v klasických suchoběžných a objemových vodoměrech pomáhá různým "filutům" každý den, kteří se Vám smějí, když jim platíte jejich vodu.

logo ovlivnitelny magnetem

POZOR: V klasických suchoběžných a objemových vodoměrech je magnetická spojka, která i když má tzv. "antimagnetické" stínění NEZABRÁNÍ ovlivnění magnetem. Vodoměr se tak může zpomalit a dokonce i zastavit!

Přehled neovlivnitelných a přesných vodoměrů <<<

Zapomeňte na suchoběžné vodoměry, pokud jste se setkali s tím, že ve Vašem domě někdo někdy manipuloval s vodoměry, ať pomocí magnetu nebo mechanickým způsobem a máte "rozdíl" mezi součtem bytových vodoměrů oproti patnímu vodárenskému vodoměru.

Proč vzniká rozdíl?

Jak víte, tzv. “rozdíl” vzniká ve všech bytových domech a jeho číselné vyjádření získáme při porovnání součtu bytových vodoměrů v bytech s hodnotou spotřeby na fakturačním, vodárenském vodoměru.

Je potřeba si uvědomit, že na “rozdíl” má vliv několik významných faktorů, zejména:

  • ovlivnění klasických bytových vodoměrů
  • nepřesnost bytových vodoměrů
  • proměřování vodárenského fakturační vodoměru

Jak jsou vodoměry ovlivňovány?

Suchoběžný vodoměr je standardně osazován do bytových domů od samého začátku, ale nutné si uvědomit, že cena vody byla tehdy 80 haléřů a nebyl důvod nějakým způsobem “ovlivňovat” měření. Dnes je cena vody 100x dražší a motivace ovlivnit náměr na vodoměru je vysoká a je běžně odhalovaným zásahem. Neoprávněné ovlivnění vodoměru může nastat dvojím způsobem:

  • mechanickým zásahem
  • vnějším magnetickým polem (magnetem)

Suchoběžný vodoměr není na tyto způsoby ovlivnění konstruován. To platí i pro tzv. ”antimagnetické” vodoměry, mnohdy úmyslně označované jako “ neovlivnitelné” s cílem vzbudit dojem, že tomu tak je. Skutečnost je však zcela obrácená.


Suchoběžný vodoměr není antimagnetický a už vůbec není neovlivnitelný! Obsahuje totiž magnetickou spojku.

Už z názvu plyne, že jedna část je “suchá”, tou je plastový číselník počítadla. Druhou částí je “mokrý” prostor kudy protéká měřená voda, která otáčí lopatkovým kolem. Oba prostory jsou od sebe zcela odděleny tlakovou deskou, viz obrázek - detail magnetické spojky vodoměru.

Jak se otáčení lopatkového kola přenese do suchoběžného číselníku?

K tomu se použije tzv. magnetická spojka a její princip je založen na “přitahování” dvou magnetů. Magnetická spojka je složena ze dvou částí a v každé z nich je magnet.

 Jak se otáčení lopatkového kola přenese do suchoběžného číselníku?

maddeo-magneticka-spojka-suchobezneho-vodomeru

První magnet je na konci hřídelky lopatkového kola ve vodě. Druhý magnet je na hřídelce, která je už v suchoběžném strojku. Obě tyto části jsou ale od sebe odděleny tlakovou deskou, takže magnety se nedotýkají a jsou od sebe vzdáleny cca 2-4 mm, dle typu vodoměru.

Právě proto bývá v nových suchoběžných vodoměrech “antimagnetická” ochrana, která má nevýhodu magnetické spojky zmírnit a vytvořit tím ochranu proti vnějšímu magnetickému poli. Tato ochrana je pouze zvýšená, bohužel silným magnetům neodolá.

Díky výše uvedeným faktům záleží jen na síle vnějšího magnetického pole (například od silného neodymového magnetu), kterou lze magnetickou spojku ovlivnit a vodoměr zpomalit a dokonce i zastavit.

 

A mechanické ovlivnění? Je skutečná hračka. Plastový klobouk, přes který lze vidět převodová plastová kolečka a válečkové počítadlo je snadným cílem pro zastavení pomocí průniku “cizího tělesa”.

Bytové vodoměry podle konstrukce přenosu otáček   logo ovlivnitelny magnetem

  • suchoběžné vodoměry – mají magnetickou spojku
  • objemové vodoměry – mají magnetickou spojku
  • neovlivnitelné vodoměry – nemají magnetickou spojku (>>> např. vodoměr Maddeo, SMARTm D <<<)
  • ultrazvukové vodoměry   - nemají magnetickou spojku

Chcete se těmto slabinám vyhnout? Nahraďte suchoběžnou konstrukci vodoměru za jinou, ale bez magnetické spojky. Změnou konstrukce vodoměru lze popsané nedostatky snadno vyřešit.

>>> Přehled neovlivnitelných a přesných vodoměrů <<<

Doporučení: Setkali jste se s ovlivňováním? Vybírejte bytové vodoměry bez magnetické spojky např.: neovlivnitelné vodoměry (s vodárenským principem měření) nebo vodoměry s indukčním snímáním nebo ultrazvukové vodoměry.

Pokračování článku naleznete na tady

>>> Jak to bylo s metrologickými tř. přesnosti A, B,C,D? Více tady <<<

Mohlo by Vás zajímat: používáme "ŠTÍTEK PŘESNOSTI VODOMĚRŮ", který  zákazníkům pomůže snadno a rychle porovnat vodoměry dle parametrů, které jsou velmi důležité. Více o ŠTÍTKU PŘESNOSTI VODOMĚRU

Doporučení: Před 20 lety byla cena vody 0,80 haléřů za 1 m3 vody. V té době se měření spotřeby vody v bytech provádělo pomocí bytových vodoměrů suchoběžné konstrukce. Dnes je cena vody 100x vyšší než byla před 20-ti lety, proto vyžadujte skutečně přesné vodoměry se kterými nelze manipulovat nebo je jinými způsoby ovlivňovat.

>>> Přehled neovlivnitelných a přesných vodoměrů <<<