Rádiový modul EquaScan FH modul - Itron

Kód: I.8030C01106
Značka: Itron
2 526,48 Kč / ks 2 088 Kč bez DPH
5-10 dní

Rádiový modul EquaScan pro CF UltraMaXX

Detailní informace

Detailní popis produktu

Rádiový modul EquaScan pro CF UltraMaXX - Itron

M-BUS je hierarchický systém dálkového odečtu dat, ve kterém je komunikace řízena z centrální jednotky (koncentrátoru) pomocí komunikačního programu (MBUSREAD). Koncové přístroje - měřiče tepla, chladu, vodoměry vybavené M-BUS komunikační kartou jsou spojeny s centrální jednotkou pomocí kabelové sítě.
Výstavbě každého většího systému M-BUS by měl předcházet technický projekt určující optimální řešení kabelového rozvodu, volby materiálu atd. pro daný typ objektu, typ a počet koncových přístrojů.

Technologie sítě pro komunikační karty

M-BUS - koncové přístroje jsou připojeny paralelně na dvoudrátové vedení. Jako BUS vedení se doporučuje standardizovaný dvoužilový nebo čtyřžilový telefonní kabel s párovaným vodiči (skrutturovaný) - J-Y(St)Y. U 4 žilového kabelu se dvě žíly, např. bílá a žlutá použijí pro M-BUS komunikaci, dvě další žíly slouží jako rezerva.
Topologie přenosového vedení komunikační karty je libovolná. Koncové přístroje mohou být připojeny na hlavní vedení jednotlivě přímo, nebo hvězdicově k připojovací krabici.
U vícepodlažních objektů se doporučuje vytvořit hlavní vedení vertikálně propojující jednotlivá podlaží (hlavních větví může být více v závislosti na typu objektu) . V každém podlaží pak koncové přístroje budou hvězdicově zapojeny přes připojovací krabici. Hlavní vedení se pak propojí v technickém podlaží a zaústí do centrální jednotky. K různým částem objektu se může vedení BUS rozvětvovat přímo z centrální jednotky M-BUS. Centrála má k dispozici svorky pro tři odbočky.

komunikacni-karta-itron-tzb-technika-topologie-site

Délka sítě

Délky kabelů a rozsah M-BUS sítě jsou omezeny. Délky jsou závislé na typu kabelu a počtu připojených koncových přístrojů. Je třeba zohlednit dva rozdílné limitující faktory.

Odporová délka kabelu:

maximální vzdálenost mezi M-BUS centrálou a koncovým přístrojem. Při větších vzdálenostech se překračuje přípustný odpor vedení. Úroveň signálu již není pro
nerušenou komunikaci dostatečná.

Kapacitní délka kabelu:

celková přípustná délka vedení celé M-BUS-sítě na jedné centrální jednotce. Je-li tato hodnota překročena, zkreslí se kapacitami vedení signální odbočky. Komunikace bude tímto rušena.

Následující doporučení pro typické situace platí pro rychlost přenosu 2400 baudů a kabel JYStYN 2x2x0,8 mm s příčným průřezem 0,5 mm2.

Instalace max. 250 koncových přístrojů

 • odporová délka kabelu cca 350 m
 • kapacitní délka kabelu cca 1 km

Při instalaci 64 koncových přístrojů

 • odporová délka kabelu cca 1 km
 • kapacitní délka kabelu cca 4 km

Pro objektové instalace se může použít rovněž typ kabelu JYStYN 2x2x0,6 mm s průřezem 0,28 mm2, rozsah sítě pak je dán:

 • max. 250 koncových přístrojů
 • odporová délka kabelu max. 200 m
 • kapacitní délka kabelu max. 1 km.

Při výběru vedení musí být zohledněna i možnost připojení kabelu ke koncovému přístroji např. M-BUS modul u CF 50 a CF Sensor má svorkovnici pro kabel s max. 6 mm vnějšího průměru.

Pro připojení jednotlivých měřičů k rozdělovacím krabicím mohou být použity použity případně kabely s menším průřezem než v hlavním vedení M-MUS. Popsané délky sítí platí pro nasazení jedné M-BUS centrální jednotky. Pro realizaci rozsáhlejších sítí existuje možnost použit zesilovače M-BUS-V, který umožní zdvojnásobit počet připojených měřidel nebo doporučenou délku sítě.

Zapojení M-BUS komponentů

Na uvedená doporučení je třeba pohlížet jako na hlavní zásady, které je třeba při budování MBUS systému dodržet, další požadavky pak vyplynou z konkrétního projektu pro daný objekt - jeho topologii, počet a typ měřičů, počet řídících jednotek, zesilovačů a pod.

Závazně je třeba dodržet tato pravidla

 • použít telefonní kabel s párovanými vodiči a s požadovaným průřezem
 • M-BUS vedení zásadně ukládat do vhodných ochranných hadic nebo lišt
 • při montáži vedení dbát na to, aby nedošlo k poškození kabelu a jeho izolace pracovními nástroji nebo nadměrným ohybem kabelu
 • M-BUS vedení nesmí být vedeno paralelně se silovými kabely. Minimální vzdálenost od vedení 220 V je 30 cm, od vedení 380 V pak 200 cm.
 • vedení M-BUS ve veřejných prostorách musí být vedeno tak, aby bylo zajištěno proti příp. vandalismu či jinému poškození ( u vnějších horizontálních rozvodů se doporučuje výška 230 cm)
 • na předpokládaných připojovacích místech ( krabice, měřiče - pokud již nejsou pevně fixovány) je třeba při instalaci kabelu ponechat smyčku nebo určitou rezervu, aby se kabel nemusel dodatečně prodlužovat nebo vyměnit
 • umístění rozdělovacích krabic musí být voleno tak, aby se zbytečně neprodlužovala délka vedení M-BUS
 • rozdělovací krabice by měly být přístupné i po dokončení stavby.
 • připojení kabelů na svorkovnicích koncových přístrojů, řídících jednotek a v rozdělovacích krabicích musí být provedena s max. pečlivostí, aby byl zajištěn dokonalý kontakt. 80 % problémů je způsobeno právě špatnou kvalitou připojení. Pokyny na připojení jednotlivých M-BUS komponent Actaris jsou uvedeny v příloze.

Orientační schéma M-BUS instalace v bytovém objektu v přímém zapojení

Měřiče tepla (vodoměry s M-BUS kartou) jsou připojeny horizontálně na jednotlivých podlažích na rozdělovací krabice, přičemž počet koncových přístrojů připojených na 1 krabici není omezen (pouze počtem připojovacích svorek) a řídí se topologií objektu. Ke kompaktním měřičům tepla CF Sensor / Integral-MK-Multisensor lze ke komunikačnímu modulu M-BUS / 2vodoměry připojit pulsní výstup např. bytových vodoměrů. Vodoměry pak nevystupují v systému jako samostatné koncové přístroje.
Rozdělovací krabice mezi podlažími jsou propojeny ve vertikálním směru hlavním vedením MBUS a vedeny do suterénu (technického podlaží). Trasa hlavního vedení může být vedena shodně se svislými rozvody systému vytápění, případně jinak, v žádném případě nesmí být instalována paralelně s vedením 220/380V.
Jednotlivá hlavní vedení jsou zakončena v technickém podlaží krabicemi, které se propojí a zakončí v centrální jednotce M-BUS systému.

komunikacni-karta-itron-tzb-technika-schema-instalace-v-bytovem-objektu-v-primem-zapojeni

Orientační schéma M-BUS instalace v bytovém objektu v hvězdicovém zapojení

Každý měřič tepla nebo vodoměr s BUS výstupem je připojen samostatným vedením na rozdělovací krabici v suterénu (technickém podlaží). Tyto krabice jsou propojeny a zakončeny v centrální jednotce nebo jsou připojeny k centrální jednotce jednotlivě (3 vstupy).

komunikacni-karta-itron-tzb-technika-schema-instalace-v-bytovem-objektu-v-hvezdicovem-zapojeni

Doporučení pro uvedení do provozu

komunikacni-karta-itron-tzb-technika-schema-doporuceni-pro-uvedeni-do-provozu

Doplňkové parametry

Kategorie: Měřiče tepla
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Společnost Itron Inc. Je vedoucí firmou v oblasti technologie energie a vodního průmyslu.  Naše společnost je vedoucím světovým dodavatelem inteligentního měření,  sběru dat  a obslužného softwaru. Bezmála 8. tisíc uživatelů spoléhá na naší technologii, která jim poskytuje lepší možnost přenosu a použití energie a vody. Naše produkty zahrnují měřiče elektřiny, plynu, vody a tepla, sběr dat a komunikační systémy, zahrnující AMR(Automatický odečet dat) a AMI(Pokročilý systém měření), řízení přenosu dat a komunikační software ; stejně tak i řízení projektů, instalace a konzultační servis.

Zdroj: www.itron.cz