JEDNODUCHÉ dálkové odečty vodoměrů! Za 5 minut víte vše!

„Takhle jednoduché dálkové odečítání vodoměrů jsme nečekali“ říkají členové SVJ, kteří provádějí odečty vodoměrů!

Často se setkáváme s názorem, že provádění dálkových odečtů je složité, a navíc je potřeba speciální počítačové vybavení. Mnohdy narážíme i na negativní zkušenost členů nebo i správců, kterou mají u různých výrobků z minulosti.

Je potřeba si uvědomit, že provádění dálkových odečtů vodoměrů Vám musí pomáhat a ulehčovat práci, zejména z hlediska zjištění hodnoty na vodoměru, ale i pro provádění kontrolních odečtů v konkrétních případech, kdy potřebujeme odhalit buď manipulaci s měřidlem nebo nefunkční měřidlo. To vše za předpokladu jednoduchosti a efektivnosti z uživatelského pohledu. A pokud se rozhodnete provést investici do rádiových modulů, poté výhody využívejte pro sebe a zbytečně neplaťte za odečty.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Máme pro Vás skutečně JEDNODUCHÉ dálkové odečty vodoměrů, které zvládne za 5 minut a úplně každý!

Pro provádění dálkových odečtů bez vstupu do bytu potřebujete pouze:

  1. Běžný notebook s operačním systémem Windows.
  2. Odečítací program, instalace programu je jednoduchá a nevyžaduje žádné další speciální ovladače.
  3. Příjímací radiový modem s USB portem, který se zasune do počítače.

....a 5 minut Vašeho času na zaučení a už můžete odečítat vodoměry!

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Přemýšlíte o pořízení dálkově odečítatelných vodoměrů nebo měřičů tepla pro Váš bytový dům? Ano? Pak je vhodné si uvědomit, že investice do radiových modulů Vám bude přinášet i další přidané hodnoty.

Hlavní výhody dálkových odečtů vodoměrů bez vstupu do bytu:

  1. Průběžné odečty vodoměrů v průběhu roku

Proč? Protože tímto jste schopni odhalit:

  • nefunkční měřidlo
  • nestandardní náměry na vodoměru
  • připadné ovlivnění vodoměru a alarmové stavy

(zobrazované alarmy: magnetické ovlivnění, demontáž modulu – elektronická plomba, úniky - konstatní průtok po delší dobu, překročení max. odběru, nízký stav baterie)

  1. Získat odečty všech vodoměrů bez vstupu do bytu v jeden okamžik
  2. Nebudete platit zbytečně za provádění odečtů externím firmám
  3. Nebudete se upisovat na dalších 10 let jednomu dodavateli, protože Vám nedodá odečítací program

Provedené dálkové odečty jsou v běžné excelové tabulce ve formátu .XLS

Po provedení dálkových odečtů vodoměrů jsou hodnoty z odečítacího programu uloženy do klasické excelové tabulky ve formátu XLS. Lze je v případě potřeby exportovat i do CSV formátu. Výstupem tedy je kompatibilní soubor, s kterým lze pracovat běžným způsobem a lze jej předat správci nebo dodavatelské společnosti pro zajištění rozúčtování.

Vodoměry vybavené pro dálkové odečty z chodby nebo přes internet

Vodoměr SMARTm C RF se zvýšenou antimagnetickou ochranou, Q1=16 l/hod-H, Q1=32 l/hod-V 

smart_sv_vodomer_rf-300x290

Suchoběžný vodoměr SMARTm C s vysokou přesností v horizontání poloze odpovídající metr.tř. C dle EHS. Minimální průtok dle MID je tedy Q1= 16 l/hod v horizontální poloze, vodoměr je 2x až 4 x přesnější než dříve osazované bytové vodoměry. Vodoměr je vybaven antimagnetickou ochranou, ale vzhledem k tomu, že v konstrukci všech suchoběžných vodoměrů musí být magnetická spojka, proto vodoměr není 100% odolný vnějšímu magnetickému poli! Má pouze zvýšenou antimagnetickou ochranu.

Ve vertikální poloze přesnost odpovídá metr.tř.B dle EHS.

Více o tomto vodoměru

Doporučujeme:

Přesný neovlivnitelný vodoměr SMARTm PNV Exkluziv, Q1=16 l/hod = H-V, obě polohy! Pro řešení rozdílů a  odolný ovlivnění.

obr_vodomer_exkluziv_R100h_R80V_maddeo

Přesný neovlivnitelný vodoměr SMARTm PNV Exkluziv Q1=16 l/h-H, Q1=25 l/h-V, který nejen v horizontální, ale i ve vertikální poloze poskytne vysokou přesnost v pásmu nízkých průtoků. Ve vodorovné poloze  s minimálním průtokem Q1=16 l/hod, od této hodnoty vodoměr přesně registruje protékající pitnou vodu až s 3x vyšší přesností než je obvyklé ve svislé poloze, Q1=25 l/h.

(U starších typů běžně dodávaných vodoměrů může být minimální průtok 30 l/hod, přesnost odpovídá metr. tř. B dle EHS nebo dokonce ve vertikální až od 60 l/hod v případě přesnosti metr. třídy A dle EHS.)

Více o tomto vodoměru.