Jak vyřešit povinnost dálkových odečtů dle Směrnice EU

Povinnost instalace dálkových odečtů měřidel s účinností od 1.1.2022 dle zákona č.362/2021Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

...máme řešení pro velké bytové domy i pro malé

 • Chcete dálkové odečty bez nutnosti vybudování drahé páteřní sítě?
 • Nyní to už lze pro VODOMĚRY, MĚŘIČE TEPLA, KALORIMETRY
 • Díky moderním komunikačním protokolům
 • Společně i s rozúčtováním a online přehledem na domem

více o dálkových odečtech bez nutnosti výstavby drahé páteřní sítě

Povinnost dálkových odečtů dle Směrnice EU

Povinnost dálkově odečítat bytová měřidla a častější vyúčtování nákladů na teplo a teplou vodu podle Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2018/2002 měla vzniknout dne 25.10.2020 se dozvíte v textu níže.

Co se mělo stát:

K lednu roku byla stále platná 2020 platná směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

-

Mezi výbory bytových domů se zvyšuje nervozita o plánované povinnosti dálkového odečtu měřidel a vyšší četnosti vyúčtování ke konečným uživatelům jednotlivých bytů.

-

Všechny požadavky evropské směrnice měly být do české legislativy implementovány do 25. června 2020, v opačném případě platí v plném znění. Jak se to dotkne bytových domů? Zjistíte níže.

Od 25. října 2020 se mělo změnit:

1. Povinné dálkové odečty měřidel

 • V této směrnici se píše, že měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění a vodoměry na teplou vodu nainstalované po 25. říjnu 2020 musí být dálkově odečitatelné.
 • Měřidla vyměněná do 25.10. 2020 musí být dovybavena dálkovým odečtem nejpozději do 1.1.2027.

2. Vyšší četnost zpracování vyúčtování 

 • Vznikne povinnost provádět vyúčtování 2x ročně a pokud budou v objektu instalována měřidla s dálkovým odečtem, bude četnost vyúčtování 4x ročně.
 • Důležité je, že toto vyúčtování nebude podmíněno finančním vyrovnáním záloh, ale bude pouze informativní.
 • Zároveň bude možné vyúčtování poskytnout elektronicky.
 • Od 1.1.2022 bude četnost vyúčtování 12x za rok a bude možné vyjmout dobu mimo topné období (pouze u vytápění).

Části textů převzatých ze Směrnice:

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Čeká nás všechny velká změna, proto je více než vhodné zvážit jak tento požadavek vyřešíte

Co Vám předložíme?

Všechny možnosti dálkových odečtů (odečty online, dálkové odečty), které jsou k dispozici na našem trhu a zároveň mají vyzkoušený a osvědčený dálkový odečet včetně souvisejících služeb. Naleznete zde levné řešení, které splní minimální požadavek Směrnice a zároveň i doporučené, dražší varianty.

Budete si moci skutečně vybrat z několik variant dálkových odečtů podle Vašeho požadavku a zároveň i z několika přesnosti měřidel nebo metod měření vody a tepla.

Řešení bude obsahovat:

 • Dálkový odečet z chodby
 • Online odečet pomocí wireless MBUS komunikace, odečty online
 • Online odečet pomocí LoRa komunikace
 • Online odečet pomocí uzavřeného protokolu
 • Služby související s odečtem a vyučtováním
 • Plné znění Směrnice

Tím nebudete muset zbytečně "narychlo" akceptovat nabídku, která se Vám zrovna dostala do ruky.

Vyplňte krátký formulář se vstupními parametry Vašeho domu nebo nás kontaktujte zdemy Vám předložíme několik variant, které budou beze zbytku řešit požadavky plynoucí z této Směrnice EU. Zaslané informace budou pro Vás zcela zdarma. Pokud budeme potřebovat upřesnit zadání, budeme Vás kontaktovat.