Jak to bylo s přesností A, B, C u vodoměrů a jak to poznáte

Bytové vodoměry - Jak to bylo s třídami přesnosti A,B,C,D u vodoměrů?

Je vhodné vědět, že z hlediska metrologie dříve existovaly 4 třídy přesnosti vodoměrů, a to nejméně přesná třída A, následuje B, C a nejvíce přesnou třída D (dle EEC 75/33). Ke každé třídě však náleží i hodnota minimálního průtoku, tzn. že od této hodnoty se vodoměr zaručeně musel roztočit a měřit již v požadované toleranci dle vyhlášky. Pro třídu A je minimální hodnota až od 60 l/hod, pro B od 30l/hod, pro C od 15 l/hod.

Nebylo tedy výjimkou, že nové vodoměry měly na štítku vyjádřenou přesnost A-H,V, (H-horizontální, vodorovná poloha, V – vertikální, svislá poloha). Jejich přesnost byla shodná v horizontální poloze i ve vertikální poloze, ale vodoměr měřil “přesně” až od 60 l/hodinu. Dokážete si představit, že za 1 hodinu je odebraných 60 litrů neměřených nebo měřených s velkou “mínusovou” chybou? To je celých 6 plných kbelíků vody v průběhu jedné hodiny a vodoměr nic nenatočí! A takhle to začínalo.

Později se na trhu objevily vodoměry s označením přesnosti B-H, A-V, ve vertikální poloze je minimální průtok opět až od 60l/hod. V horizontální poloze B značí, že od 30 l/hod vodoměr už měří v požadované toleranci. Zbývá přesnost třídy C, dříve byla v nedohlednu, můžeme však říci, že byla charakterizována minimálním průtokem Qmin = 15l/hod.

Pokud jste dočetli až sem, tak už víte, že rozdíly vznikají tím, že jsou bytové vodoměry nepřesné, a je více než vhodné zvýšit jejich přesnost, nejlépe aby měřily již od nuly, což je technicky nereálné. Důležité proto je, při volbě vodoměrů posuzovat jejich přesnost neboli vypočítat jejich minimální průtok.

vodoměr klasický

Dnes označení A, B, C, D na vodoměrech nenajdete, aby jste mohli srovnat jejich přesnost. Vodoměry se již schvalují dle evropské směrnice (MID) a na číselníku naleznete proto jiné parametry. Přesnost vodoměrů je dána vzájemným podílem parametru Q3 a R. Proto je vhodné k tomuto využívat Štítek přesnosti vodoměrů, ze kterého snadno a rychle zjistíte důležitou přesnost v pásmu nízkých průtoků, tedy Q1, čím nižší tím lepší. Lze říci, že minimální průtok Qmin odpovídá průtoku Q1 dle MID.

Trápí Vás každý rok rozdíly mezi vodoměry?

Máme pro Vás klasické, ale přesné vodoměry a umí i dálkové odečty.

Pokud přemýšlíte o přesných vodoměrech, existuje levnější řešení než jsou vodoměry vodárenské konstrukce, které vynikají svojí vysokou přesností. Jedná se o vodoměry suchoběžné konstrukce o přesnosti odpovídající třídě C dle EHS.

Máme pro Vás klasický vodoměr o přesnosti odpovídající třídě C s označením SMARTm C, Q1=16 l/hod – H

Vodoměr má klasickou konstrukci s magnetickou spojkou a antimagnetickou úpravou. Vodoměr je dodáván ve dvou variantách, a to v klasickém provedení a v druhé variantě s dálkovým odečtem s komunikací wireless MBus.

Více o přesném vodoměru SMARTm C ve třídě přesnosti se dozvíte na tady.

Přehled neovlivnitelných a přesných antimagnetických vodoměrů