Domovní vodoměr Itron, Flodis, DN 15

Flodis - Jednovtokový suchoběžný vodoměr na studenou vodu

Další varianty domovního vodoměru Itron Flodis:

Domovní vodoměr Itron, Flodis, DN 20

Domovní vodoměr Itron, Flodis, DN 25

Domovní vodoměr Itron, Flodis, DN 32

 

Jednovtokové vodoměry Flodis jsou vysoce přesná měřidla určená zejména pro fakturační měření spotřeby pitné vody, jsou však vhodná i pro řízení technologických procesů ve výrobě.

VLASTNOSTI

 • Vhodný pro těžké provozní podmínky
 • Široký měřící rozsah
 • Komunikace Cyble
 • Patentovaná měřící komora

Jednovtoková konstrukce

Jednovtoková konstrukce vodoměru bez dalších převodů a pohyblivých částí vystavených působení protékající vody garantuje vysokou provozní spolehlivost. Vodoměr je tedy velmi odolný proti působení nečistot jež se mohou vyskytovat ve vodě. Suchoběžné otočné počítadlo se stěračem je zárukou bezproblémové čitelnosti. Pro obzvláště těžké provozní podmínky je alternativně vodoměr dodávám s počítadlem uzavřeným v měděném plášti s průhledem z minerálního skla.

Metrologické parametry

 • Jednovtokové vodoměry Flodis jsou schváleny s měřícím rozsahem až 200 pro montáž v horizontální instalační poloze.
 • Skutečně dosahované metrologické vlastnosti vysoce přesahují požadavky norem ČSN/EN 4064-1. a ČSN/EN 14154-1.
 • Vysoká dynamika průtoku - neomezený provoz při Qmax. Možnost přetížení až o 20 %.

Stálost metrologických parametrů

Jednovtoková konstrukce bez regulačních prvků zaručuje dlouhodobou a stálost metrologických parametrů. Konstrukční a materiálová inovace spolu s vysokou přesností výroby umožnily vyloučení všech regulačních prvků. Tento přístup zaručuje vysokou metrologickou stabilitu v celém rozsahu produkce.

 • Hydrodynamicky vyvážená turbína je jedinou součástí vystavenou působení vody.
 • Vysoká odolnost proti nečistotám ve vodě.
 • Měřící komora bez regulačních prvků

Provozní spolehlivost

Ložiskové uložení lopatkového kola z vysoce kvalitních materiálů přináší vynikající odolnost proti opotřebení a to i v případě, že vodoměr dlouhodobě pracuje při velmi nízkých průtocích kdy se ještě neuplatňují hydrodynamické efekty redukující tlaky v ložisku. Již od relativně malých průtoků je však lopatkové kolo nadnášeno proudem vody a není ve styku s ložiskovým čepem. Tento efekt zaručuje dlouhodobou životnost a stálost metrologických parametrů.

KONSTRUKCE VODOMĚRU

Vodoměry Flodis jsou rychlostní vodoměry jednovtokové konstrukce s přímým nátokem vody na oběžné kolo. Otáčivý pohyb oběžného kola je přímo přenášen (1 )magnetickou spojkou na počítadlo bez použití dalších převodových kol ve vodním prostoru. Spojka je rovněž vybavena účinnou ochranou proti působení vnějšího magnetu.

Proud vody je usměrněn ve vstupním hrdle vodoměru (2) a tím jsou redukovány nerovnoměrnosti proudu. Vodoměr tedy nevyžaduje žádné uklidňující délky potrubí. Používaná výrobní technologie zaručuje přesné opracování dílů a vodoměr tedy není nutno po montáži dále regulovat. Konstrukce oběžného kola (3) je zaměřena na dosažení vysoké citlivosti při nízkých průtocích a odolnosti v případě přetížení. Působením hydrodynamických efektů v měřící komoře je turbina v širokém pásmu průtoků udržována mimo styk s ložiskovým čepem. Konstrukce měřící komory umožňuje průchod případných nečistot vodoměrem bez jeho poškození.

Počítadlo otočné osmiválečkové počítadlo připravené pro montáž komunikačních modulů CYBLE je hermeticky uzavřeno a vybaveno stěračem. Alternativně je vodoměr dodávám s počítadlem uzavřeným v měděném plášti s průhledem z minerálního skla.

Filtr (4) ve vstupním hrdle zachytí běžné nečistoty uvolnění z potrubí.

 

 

 

KOMUNIKACE A ODEČET DAT

Vodoměr vybavený technologií Cyble Počítadlo vodoměrů Flodis je předvybaveno pro montáž komunikačních modulů Cyble dodávaných v těchto alternativách:

 • CYBLE NF - pulsní výstup s kompenzací zpětného toku
 • CYBLE VF - dva pulsní výstupy + směr toku vody
 • CYBLE MBUS - datová komunikace v MBus protokolu
 • AnyQuest CYBLE - radiová komunikace v pásmu 433 MHz

Tyto komunikační moduly umožňují integraci vodoměrů Itron do všech typů odečtových a monitorovacích systémů. Itron poskytuje uživatelům komplexní hardwarové a softwarové řešení na bázi mobilních odečtových systémů, systémů s pevnou sítí nebo GSM přenosů dat. 

 

Přednosti technologie Cyble

 • Vodoměr je připraven pro integraci do odečtových systému bez dalších investic
 • Standardní komunikační výstup všech vodoměrů Itron
 • Zaručená shoda dálkového odečtu s počítadlem vodoměru
 • Kompenzace zpětných toků díky rozlišení směru proudění vody
 • Elektronický princip, spolehlivý, přesný, nezávislý na době provozu
 • Nemagnetický princip - nelze ovlivnit vnějším magnetickým polem

INSTALAČNÍ PODMÍNKY vodoměru Flodis

 • » Optimální instalační poloha je horizontální počítadlem vzhůru
 • » Pro ochranu vodoměru doporučujeme instalovat před vodoměr filtr odpovídající hustoty.
 • » Vodoměr není citlivý na nepravidelnosti vodního proudu
 • » Detailní informace naleznete v instalačním návodu