Co je to Online Regulace a jak funguje?

Online regulace "na patu" pro úsporu až 25% na vytápění

Online regulace s měřením tepla, které se Vám samo zaplatí společně ! Naměřené hodnoty slouží pro online regulaci na patě objektu s úsporou až 25% nákladů na vytápění.

Obecně se podle naměřených hodnot, převážně indikovaných, provádí rozúčtování spotřeby tepla na jednotlivé byty. Kromě rozdělení spotřeby "měření" nepřináší nic jiného než případný “psychologický” účinek. Naopak s online regulací spojenou s měřením tepla lze kromě zmíněného navíc získat naměřené hodnoty, data pro účinné řízení topení. Dosažitelné úspory s řízením topení, které využívá aktuální data z bytů je možné dosáhnout úspory na vytápění průměrně s 25% úsporou na nákladech za vytápění.

Kolem Online Systému Maddeo - jak probíhá komunikace, jaké jsou výhody

Konečně Vám online systém může ušetřit průměrně až 25% nákladů na vytápění

logo-online-regulace

Teplota v budově se dříve regulovala pouze v kotelně, kde kotelník přikládal více či méně. Později do kotelen nastoupila technika. Ta umožnila automaticky řídit teplotu vody, která proudí do topení. Teplotu vody musel ovšem někdo nastavit ručně. Dalším krokem k automatizaci vytápění bylo zavedení tzv. ekvitermní regulace, kdy se teplota vody do radiátorů řídí na základě venkovní teploty – čím je venku větší zima, tím bude voda v topení teplejší. Takový způsob řízení kotelen je dnes nejběžnější. Ekvitermní regulace však stále neřeší skutečné a aktuální teplené potřeby objektů. A to je problém, který naše moderní technologie online regulace řeší.

Poptat online regulaci

Správné nastavení topné soustavy je velmi složitá záležitost i pro odborníky. Přitom správné nastavení má zásadní vliv na spotřebu energie i pohodlí osob v budově. Online regulace vše vyřeší automaticky sama a to s vysokou efektivitou.

Online regulace - z čeho se skládá

 • měření tepla v bytech
 • online přístup do systému Maddeo na měřené hodnoty tepla (lze rozšířit i na vodoměry)
 • rozúčtování
 • online regulace "na patě" pro řízení topení 
 • hydraulické vyvážení otopné soustavy (doporučené)

schema-online-regulace-svj-970x1372

Faktory, které mají zásadní vliv na teplotu v budově se neustále mění:

 • Venkovní teplota
 • Vítr
 • Vlhkost vzduchu
 • Slunce a tepelné zisky ze slunečních paprsků
 • Počet lidí v objektu
 • Technika (počítače, lednice, sporáky, přístroje apod.)
 • Tepelná setrvačnost budovy

Venkovní podmínky mají vliv na energetické chování domu

Venkovní teplotu zohledňuje i ekvitermní regulace. To je však jediný parametr, který je v ekvitermní regulaci zohledněn. Zdi a zateplení budov (tepelné ztráty) se přitom chová stejně jako kabát. Pokud jsou plus čtyři stupně, prší a fouká vítr, je naše pocitová teplota o dost horší, než když je bezvětří, svití sluníčko a je minus pět. Na to není regulace, založena pouze na venkovní teplotě (ekvitermní), schopna reagovat. Další faktor, kterým ekvitermní regulace neumí zohlednit, jsou jiné teplotní zisky – např. lidé a technika uvnitř budovy.

Moderní teplotní senzory se Vám sami zaplatí a ještě Vám pomůžou šetřit náklady za vytápění

teplotni_senzor_maddeo

Pokud Váš bytový dům má osazené bezdrátové teploměry v bytech, tak jsou pravidelně získávány teploty, které poskytnou velmi důležitou informaci o teplotě ve všech bytech v domě. To je zásadní vstupní parametr pro online regulaci na „patě“ domu. A to v případě jakéhokoliv tepelného zdroje - vlastní plynové kotelny, vzdálené dodávky tepla a regulační stanice (CZT).
Poté lze snadno online regulaci „říci“, co má dělat s ohledem na skutečné tepelné požadavky bytového domu. Když bude v objektu více tepla než je potřeba, online regulace omezí nebo vypne dodávku tepla. Pokud naopak bude tepla nedostatek, zvýší dodávku tepla. A to vše probíhá online na základě skutečných a aktuálních hodnot a požadavků topného systému.

Tento chytrý princip ONLINE REGULACE Vám může ušetřit průměrně cca 20-25% nákladů potřebných na vytápění domu s návratností cca 1-3 roky v závislosti na velikosti domu. A měření tepla nebude jenom povinností, ale konečně Vám přinese užitek v podobě úspor a snížení nákladů za vytápění.

Začněte konečně získávat výhody Vašeho online systému a neplaťte za teplo víc než musíte!

Jsme připraveni na Vaše dotazy, kontaktujte nás.

__________________________________________________________________________________________

Reference - dosažené výsledky

Mateřská a základní škola Staré Sedliště

Náklady na vytápění

Před instalací systému 869 523 Kč

Po instalaci systému 591 276 Kč

Úspory po instalaci systému 278 247 Kč

____________________________________

Základní škola Zárečná

Náklady na vytápění

Před instalací systému 1 268 522 Kč

Po instalaci systému 756 690 Kč

Úspory po instalaci systému 511 862 Kč

____________________________________

Bytový dům SVJ 

Náklady na vytápění

Před instalací systému 869 232 Kč

Úspory po instalaci systému... vyhodnocuje se... Kč

____________________________________

Online systém - fungování - mít na paměti

Každý bytový dům má svá specifika jako poloha domu ke světovým stranám, počet vchodů, pater a umístění bytů na patře. Podle dostupnosti internetu nebo GSM signálu jsou umísťované prvky potřebné pro přenos naměřených hodnot z měřených míst. To má vliv na počet a umístění komunikačních, sběrných prvků a jejich nastavení.
Prvky online jsou dodávány jako výrobky určené pro přímou instalaci a společně s dalšími výrobky online komunikace zajišťují přenos dat. Online systém poté umožňuje zobrazení všech měřených míst ve webovém rozhraní, což je potvrzením funkční instalace.
Funkčnost sytému může být ovlivňována i díky třetím stranám, jako je například poskytovat internetu (změnou adresace) v domě nebo mobilní operátor, který změní parametry směrování svých antén. To má za následek znefunkčnění systému, v případě mobilních operátorů to může být problém řešitelný pouze náhradou za ethernet gateway (internet).

Výrobky jako jsou radiové moduly k vodoměrům nebo teplotní senzory jsou osazeny bateriovým napájením, baterie jsou vyměnitelné, ale vyžadují odbornou výměnu (jsou letované na pinech). Součástí radio modulů pro vodoměry, stejně tak i u teplotních senzorů, je dodávána vždy baterie jako součást výrobku.
Výrobky zajišťující přenos dat jako jsou repeatry (opakovače), gateway (komunikační brány GSM nebo brány ethernet) využívají síťové napájení.
Všechny výrobky jsou složeny z elektronických součástek, které jsou umístěny na elektronické desce. Elektronické součástky v daném výrobku mezi sebou komunikují pomocí interního programu a nastavení (firmware). Jednotlivé elektronické výrobky v rámci online komunikace mezi sebou komunikují prostřednictvím komunikačního protokolu přenosové sítě. Přijatá data z online systému jsou pomocí gateway zaslána na server a jsou přijata a rozdělena pomocí software. Pomocí webového rozhraní jsou pak zobrazována uživateli.


Měření online - mohlo by Vás zajímat

Online měření tepla

Online vodoměry

Online System Maddeo - OSM